Συμφωνία Χρήστη - 888casino
Πίσω

Όροι Υπηρεσίας

Η εταιρεία Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (η "Εταιρεία") έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ και αποτελεί μέρος του ομίλου εταιρειών του 888. Η Εταιρεία αδειοδοτείται και ελέγχεται από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Τυχερών Παιγνίων του Γιβραλτάρ του 2005 για σκοπούς λειτουργίας και παροχής διαδικτυακών στοιχηματικών υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, υπηρεσίες καζίνο, πόκερ, αθλητικού στοιχήματος και μπίνγκο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ("ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ") ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα Συμφωνία Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) θα ισχύει για εσάς μόνο εάν παίζετε εκτός οιουδήποτε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς ή του Ηνωμένου Βασιλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παίζετε από ή έχετε ανοίξει λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα Σύμβαση Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) δεν θα ισχύει για εσάς και μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες όρους εδώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παίζετε από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς εκτός από τα κράτη-μέλη για τα οποία παίζετε μέσω τοπικής άδειας, για παράδειγμα την Ισπανία, την Ιταλία ή τη Δανία, η παρούσα Συμφωνία Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) δεν θα ισχύει για εσάς και μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες όρους εδώ.
Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες στοιχηματισμού μέσω των εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών της (κάθε μία "Εσωτερική εμπορική επωνυμία"), διάφορες άλλες επωνυμίες και μέσω επωνυμιών τρίτων ως μέρος των επονομαζόμενων "ιδιωτικών ετικετών" (κάθε μία "Εμπορική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας"). Πέραν της προσφοράς των στοιχηματικών υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (η "Διαδικτυακή πλατφόρμα"), η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει τις υπηρεσίες τις μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, όπως (i) διαδραστικής τηλεόρασης, (ii) πλατφόρμες παιχνιδιού κινητών συσκευών και (iii) πλατφόρμες διασκέδασης κατά τη διάρκεια πτήσεων (κάθε μία "Εναλλακτική πλατφόρμα").
Όταν χρησιμοποιείτε τις στοιχηματικές υπηρεσίες της Εταιρείας είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είστε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας, οι Όροι Υπηρεσίας θα ισχύουν έως του σημείου που ισχύει κατά περίπτωση.
Εκτός από τους Όρους υπηρεσίας, πρέπει επίσης να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Η χρήση από μέρους σας των στοιχηματικών υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται αυστηρά σε όλους τους επιπρόσθετους κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν κατά καιρούς στον τύπο των στοιχηματικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της "Πολιτικής μπόνους", της "Πολιτικής εξαργυρώσεων", της "Πολιτικής υπεύθυνου στοιχηματισμού", των "Κανόνων τουρνουά", των "Κανόνων καζίνο", της “Πολιτικής αποσυνδέσεων”, των "Κανόνων αθλητικού στοιχηματισμού 888sport", (από κοινού οι "Επιπρόσθετοι κανόνες") σε κάθε περίπτωση όπως ενημερώνονται κατά καιρούς. Οι Όροι Υπηρεσίας, από κοινού με τους Επιπρόσθετους κανόνες, οι οποίοι θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, αποτελούν μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ υμών και της Εταιρείας (από κοινού, η "Σύμβαση Χρήστη").


1. Εισαγωγή

 • Με την εγγραφή σας στην Εταιρεία και/ή με τη χρήση των στοιχηματικών υπηρεσιών της Εταιρείας και/ή με την επιλογή του πλαισίου "Αποδέχομαι τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις" (ή τυχόν παρόμοια διατύπωση), και/ή με τη λήψη, την εγκατάσταση ή τη χρήση του Λογισμικού, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τη Συμφωνία Χρήστη στο σύνολό της και χωρίς ενδοιασμό. Ως εκ τούτου, η Συμφωνία Χρήστη αποτελεί δεσμευτικό νομικό έγγραφο μεταξύ υμών και της Εταιρείας και η Συμφωνία θα διέπει τη χρήση από μέρους σας των στοιχηματικών μας υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή.
 • Όλες οι συναλλαγές μεταξύ εσάς και της Εταιρίας διεξάγονται στο Γιβραλτάρ, όπου βρίσκονται οι κύριοι διακομιστές της Εταιρείας.
 • Το λογισμικό της εταιρείας, που διατίθεται τόσο σε μορφή λήψης όσο και σε μορφή χωρίς δυνατότητα λήψης και είτε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή εναλλακτικής πλατφόρμας (το "Λογισμικό"), σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μας (οι "Υπηρεσίες"). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης, κατάργησης ή προσθήκης Υπηρεσιών ή του Λογισμικού κατά την αποκλειστική της κρίση, με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για οποιαδήποτε απώλεια υποστείτε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πραγματοποιηθείσας αλλαγής και δεν θα έχετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία σε τέτοια περίπτωση.
 • Θα προσπελαύνετε το Λογισμικό και θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προσπελάσετε το Λογισμικό ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού οποιουδήποτε τρίτου ατόμου, θα έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως όλους τους λογαριασμούς σας, να παρακρατήσουμε όλα τα χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς και να σας αποκλείσουμε από μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών.
 • Εάν θεωρηθεί εφαρμόσιμο, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει κατά την αποκλειστική κρίση της να αποτρέψει το άνοιγμα ή τη χρήση πολλαπλών λογαριασμών από άτομα της ίδιας οικογένειας ή από άτομα που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη με κανέναν τρόπο για την αποτροπή ανοίγματος πολλαπλών λογαριασμών, αλλά μπορεί να προβεί σε ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης όλων των χρημάτων σε αυτούς τους λογαριασμούς, έναντι κάθε ατόμου που ανοίγει πολλαπλούς λογαριασμούς όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι λογαριασμοί ανοίγονται από το ίδιο νοικοκυριό, ανεξάρτητα από τα στοιχεία εγγραφής που παρέχονται κατά το άνοιγμα των ανωτέρω λογαριασμών.

2. Αποδοχή των Όρων και προϋποθέσεων

 • Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα πρέπει αμέσως να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και να καταργήσετε το Λογισμικό από τον υπολογιστή και/ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα βελτίωσης, τροποποίησης, ενημέρωσης και αλλαγής οποιουδήποτε όρου και προϋπόθεσης της Συμφωνίας Χρήστη κατά καιρούς, και θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε τέτοια βελτίωση, τροποποίηση ή αλλαγή με τη δημοσίευση μιας νέας έκδοσης της Συμφωνίας Χρήστη στη σχετική σελίδα σε όλους τους ιστοτόπους των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών και των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας. Τυχόν τροποποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ 14 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο ή νωρίτερα εάν απαιτείται από τυχόν ισχύον δίκαιο, κανονισμό ή οδηγία και η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού από μέρους σας μετά από την προαναφερθείσα περίοδο θα θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των αλλαγών της Συμφωνίας Χρήστη από μέρους σας. Παραμένει δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε λάβει γνώση για τους ορθούς, τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χρήστη και σας προτείνουμε να ελέγχετε για ενημερώσεις σε τακτική βάση.

3. Συμμόρφωση με τους Νόμους

 • Ο διαδικτυακός στοιχηματισμός ενδέχεται να μην είναι νόμιμος σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας παράσχει οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή διαβεβαίωση ως προς τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας και η Εταιρεία δεν προβαίνει σε απολύτως κανενός είδους δήλωση σχετικά με την νομιμότητα των Υπηρεσιών στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Επαληθεύστε τους σχετικούς νόμους στην περιοχή δικαιοδοσίας σας πριν από την εγγραφή σας στην Εταιρεία και τη χρήση των Υπηρεσιών.
 • Οι Υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήστες στους οποίους δεν απαγορεύεται ο στοιχηματισμός στο Διαδίκτυο από τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να σας δώσει τη δυνατότητα να παραβείτε την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε να διασφαλίσετε ότι η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, τα θεσπίσματα και τους κανονισμούς. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογισμικού και/ή των Υπηρεσιών από μέρους σας. Ζητήστε νομική συμβουλή στην ισχύουσα δικαιοδοσία εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης του Λογισμικού και της Υπηρεσίας από μέρους σας σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να βοηθήσετε την Εταιρεία, στον βαθμό που μπορείτε, με τη συμμόρφωσή της προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες χώρες τις οποίες δεν εξυπηρετεί η Εταιρεία, δεν θα έχουν δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού στην Εταιρεία, πραγματοποίησης καταθέσεων ούτε χρήσης των Υπηρεσιών. Η πρόσβαση στους ιστότοπους της Εταιρείας από αυτές τις χώρες δεν θα επιτρέπεται. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της λίστας χωρών από τις οποίες δεν θα δέχεται χρήστες της Υπηρεσίας, κατά καιρούς και σύμφωνα με την αποκλειστική της κρίση και η εν λόγω αλλαγή ενδέχεται να ισχύει άμεσα.

4. Επιτρεπόμενη συμμετοχή

 • Κανένα άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών ή της νόμιμης ηλικίας για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε νομοθεσίας, όποια είναι μεγαλύτερη ("Νόμιμη ηλικία"), δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία περίπτωση σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών και οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι της Νόμιμης ηλικίας το οποίο προχωρά σε λήψη του Λογισμικού ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες θα παραβαίνει τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία ηλικίας ανά πάσα στιγμή για επαλήθευση του γεγονότος ότι άτομα μικρότερα της Νόμιμης ηλικίας δεν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Η Εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει τον λογαριασμό σας και/η να σας αποκλείσει από την χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών εάν δεν παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ηλικίας ή εάν η Εταιρεία υποπτεύεται ότι είστε κάτω της Νόμιμης ηλικίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης τυχόν κεφαλαίων στον λογαριασμό σας έως ότου επαληθευτεί η ηλικία σας.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων εγγραφής σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία και τις μεθόδους πληρωμών που χρησιμοποιείτε, ανά πάσα στιγμή, ζητώντας σας συγκεκριμένα έγγραφα. Σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνονται συνήθως ταυτότητα, αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμός κοινής ωφελείας και αποδεικτικό της μεθόδου πληρωμής σας, και μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω του Ταμείου. Εάν κριθεί αναγκαίο, ενδέχεται να ζητήσουμε επικύρωση των εν λόγω αντιγράφων των εγγράφων, κάτι που σημαίνει ότι τα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και θεώρηση από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αιτήματά μας ως προς τα έγγραφα δεν ολοκληρωθούν από το μέλος, η Εταιρεία ενδέχεται κατά την απόλυτη κρίση της να κλείσει τον λογαριασμό και να παρακρατήσει τυχόν κεφάλαια που υπήρχαν τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτόν. Εάν τα έγγραφα δεν καλύψουν τις απαιτήσεις των εσωτερικών ελέγχων ασφαλείας μας – για παράδειγμα, εάν υποπτευόμαστε ότι έχουν παραποιηθεί ή έχουν παρασχεθεί για παραπλάνηση και αποπροσανατολισμό – δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση αποδοχής των συγκεκριμένων εγγράφων ως έγκυρα και δεν θα έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση για την παροχή σχολίων ως προς την ακριβή φύση των πορισμάτων μας σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ενδέχεται να απαιτηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων σας, τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επάγγελμά σας και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του περιορισμού του ποσού που μπορείτε να καταθέσετε στον λογαριασμό βάσει των πληροφοριών που παρέχετε, ή αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς για τυχόν απώλειες που υποστείτε (i) πριν από τον καθορισμό τυχόν τέτοιου περιορισμού ή (ii) σε τυχόν άλλους λογαριασμούς που έχετε ανοίξει ή που έχετε ενεργοποιήσει εκ νέου, ανεξάρτητα από το εάν αυτό είναι προγενέστερο ή μεταγενέστερο του καθορισμού του περιορισμού.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης λεπτομερούς ελέγχου του ιστορικού οποιουδήποτε παίκτη και αιτήματος για τυχόν σχετικά έγγραφα, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) τυχόν έρευνας ως προς την ταυτότητα του μέλους, τυχόν εκτέλεσης πιστωτικών ελέγχων για το μέλος ή τυχόν ερωτήσεις για το προσωπικό ιστορικό του μέλους. Η βάση για τέτοιου είδους έρευνες θα εξαρτάται ανάλογα την περίπτωση, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) επαλήθευση των στοιχείων εγγραφής του μέλους, όπως όνομα, διεύθυνση και ηλικία, επάγγελμα, επαλήθευση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του μέλους, χρηματοπιστωτική κατάσταση και/ή παικτική δραστηριότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για την ενημέρωση του μέλους σχετικά με την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ερευνών. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση συγκεκριμένων τρίτων εταιρειών, οι οποίες εκτελούν τις έρευνες όπως απαιτείται. Η Εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να κλείσει τον λογαριασμό ενός μέλους, και να παρακρατήσει όλα τα κεφάλαια σε αυτόν τον λογαριασμό, στη βάση τέτοιου είδους έρευνας και αρνητικού ή αμφιβόλου συμπεράσματος.
 • Κατά την εγγραφή σας στην εταιρεία μας από τη Γερμανία, αναφορικά ως προς τη γνωστοποίηση δεδομένων για επαλήθευση της ταυτότητάς σας, παρέχετε την ακόλουθη δήλωση:
    «Δια του παρόντος συναινώ στη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden) για σκοπούς επαλήθευσης της ταυτότητάς μου. Κατανοώ ότι η SCHUFA στη συνέχεια θα αναφέρει τον βαθμό συμμόρφωσης των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί από εμένα με τα δεδομένα που τηρεί στο αρχείο της ως ποσοστό και, εάν ισχύει, θα παράσχει περαιτέρω επαλήθευση μέσω κάρτας ταυτότητας, από την SCHUFA ή άλλον συνεργάτη συμβάσεων κατά το παρελθόν στην εταιρεία 888 Germany Limited. Βάσει των δεδομένων που θα παρασχεθούν από την SCHUFA, η εταιρεία 888 Germany Limited μπορεί επομένως να καθορίσει εάν έχω καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της SCHUFA με χρήση της διεύθυνσης που έχω αναφέρει Δεν θα ανταλλαχθούν επιπλέον δεδομένα. Δεν θα αναφερθούν εναλλακτικές διευθύνσεις, ούτε θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου στα αρχεία της SCHUFA. Μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος της διεύθυνσής μου θα διατηρηθεί στο αρχείο της SCHUFA. Επιπρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.meineschufa.de."
  Η εταιρεία 888 Germany Limited αποτελεί οντότητα του ομίλου εταιρειών 888.
 • Κατά την περίοδο της εργασίας τους και για περίοδο 24 μηνών μετά το τέλος αυτής, κανένας αξιωματούχος, διευθυντής, εργαζόμενος, σύμβουλος ή πράκτορας της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας εντός του ομίλου εταιρειών της ή κανείς εκ των προμηθευτών, μεταπωλητών ή των συνεργατών ιδιωτικής ετικέτας της δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες, όπως και κανένας από τους προμηθευτές ή μεταπωλητές της. Ο περιορισμός αυτός ισχύει επίσης για τους συγγενείς τέτοιων προσώπων και για τον σκοπό αυτόν, ο όρος 'συγγενής' περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τυχόν σύζυγο, εταίρο, γονέα, παιδί ή αδελφό(-ή). Επιπλέον, κανείς υπήκοος ή κάτοικος του Γιβραλτάρ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε λήψη του Λογισμικού ή σε χρήση των Υπηρεσιών.

5. Πληροφορική/Πνευματική ιδιοκτησία

 • Με το παρόν, η Εταιρεία σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, μη αδειοδοτούμενο σε τρίτους δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσεις του Λογισμικού και όλου του περιεχομένου που προέρχεται από το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ' αυτού, σε σχέση με τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήστη. Μπορείτε να προχωρήσετε σε εγκατάσταση του Λογισμικού σε σκληρό δίσκο ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης καθώς και σε δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του, υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν τέτοια εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες μέσω ενός υπολογιστή, ο κύριος χρήστης του οποίου είστε εσείς. Ο κωδικός, η διάρθρωση και η οργάνωση του Λογισμικού προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται:
  1. η αντιγραφή, αναδιανομή, έκδοση, αντιστροφή, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, μετάφραση ή οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα για τη δημιουργία παράγωγων έργων του πηγαίου κώδικα,
  2. η πώληση, εκχώρηση, υπο-αδειοδότηση, μεταφορά, ενοικίαση, εκμίσθωση, διανομή ή υπενοικίαση του Λογισμικού,
  3. η διαθεσιμότητα του Λογισμικού σε τυχόν τρίτο μέρος μέσω δικτύου υπολογιστή ή άλλως,
  4. η εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε χώρα (με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα), ή
  5. η χρήση του Λογισμικού με τρόπο που αντιβαίνει τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
   (από κοινού, οι "Απαγορευμένες δραστηριότητες").
  Θα είστε αποκλειστικά υπόλογοι για τυχόν βλάβη, κόστος ή έξοδο που θα προκύψει από ή σε σχέση με την έναρξη τυχόν Απαγορευμένης δραστηριότητας. Θα πρέπει να ειδοποιήσετε την Εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν έναρξη Απαγορευμένων δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να παράσχετε στην Εταιρεία εύλογη βοήθεια σε κάθε έρευνα που διεξάγει υπό το φως των πληροφοριών που μας παρείχατε ως προς αυτό.
 • Οι εμπορικές επωνυμίες που σχετίζονται με τις Εσωτερικές εμπορικές επωνυμίες και Εμπορικές επωνυμίες ιδιωτικής ετικέτας και τους Ιστότοπους (όπως ορίζονται παρακάτω) και τυχόν άλλα σήματα κατατεθέντα, σήματα υπηρεσίας και/ή εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία είτε εκ μέρους της ή από κοινού με τους συνεργάτες ιδιωτικών ετικετών κατά καιρούς (τα "Εμπορικά σήματα") είναι σήματα κατατεθέντα, σήματα υπηρεσίας και/ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των εταιρειών του ομίλου της ή των αδειοδοτών της ή των συνεργατών ιδιωτικής ετικέτας και αυτές οι οντότητες διατηρούν όλα τα δικαιώματα ως προς αυτά τα Εμπορικά σήματα. Πλέον των δικαιωμάτων επί των Εμπορικών σημάτων, η Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου και/ή οι αδειοδότες της και/ή οι συνεργάτες ιδιωτικών ετικετών της κατέχουν τα δικαιώματα σε όλο το λοιπό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Λογισμικού, των εικόνων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, μουσικής, ήχου και κειμένου που διατίθενται μέσω του Λογισμικού ή στο διαδίκτυο (το "Περιεχόμενο ιστοτόπου") και το Περιεχόμενο ιστοτόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και/ή λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού δεν θα αποκτάτε κανένα δικαίωμα στα Εμπορικά σήματα ή στο Περιεχόμενο του ιστοτόπου, καθώς και ότι θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήστη.

6. Οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις σας

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα που σας χορηγούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Λογισμικού, δηλώνετε, εγγυάστε, συνομολογείτε και συμφωνείτε ότι:

 • Έχετε τη Νόμιμη ηλικία όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρήστη, ότι έχετε σώας τας φρένας και ότι είστε σε θέση να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας.
 • Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από εσάς στην Εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο σημείο, συμπεριλαμβανομένων των όσων παρέχονται ως μέρος οποιασδήποτε καταθετικής συναλλαγής και/ή σχετικά με τις επαγγελματικές σας λεπτομέρειες, είναι ακριβή, τρέχοντα, ορθά και ολοκληρωμένα και ταιριάζουν με το(τα) όνομα(τα) στην(στις) πιστωτική/χρεωστική κάρτα(ες) ή σε άλλους λογαριασμούς πληρωμών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για καταθέσεις ή για τη λήψη κεφαλαίων στον λογαριασμό σας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής που δεν πραγματοποιείται στο όνομά σας και μόνο, θα θεωρήσουμε ότι έχετε λάβει πλήρη και επαρκή συγκατάθεση για να κάνετε χρήση αυτού του οργάνου πληρωμής για τους σκοπούς του παρόντος από το νόμιμο ιδιοκτήτη και/ή το άτομο, το όνομα του οποίου χρησιμοποιείται σε τυχόν τέτοιο όργανο πληρωμής, προτού δεσμευτείτε απέναντί μας. Δεν θα υποχρεωθούμε με κανέναν τρόπο να εξετάσουμε μια τέτοιου είδους συγκατάθεση και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με τις δηλώσεις σας δυνάμει του παρόντος. Θα μας ειδοποιήσετε έγκαιρα για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που έχετε παράσχει στην Εταιρεία, στα οποία περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, η προέλευση των κεφαλαίων σας, η χρηματοοικονομική σας κατάσταση, το επάγγελμά σας και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας παράσχετε συγκεκριμένα έγγραφα προς επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε από μέρους σας για κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό σας. Ανάλογα με την έκβαση αυτών των επαληθευτικών ελέγχων ενδέχεται να σας επιτραπεί να καταθέσετε επιπλέον χρήματα με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε κατά το παρελθόν, ή όχι. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που μας παράσχετε είναι αναληθής, ανακριβής, παραπλανητική ή διαφορετικά ατελής, θα έχετε αθετήσει τη σύμβαση και διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και/ή να αποτρέψουμε τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών από μέρους σας, πλέον κάθε άλλης ενέργειας στην οποία επιλέξουμε να προβούμε.
 • Ο λογαριασμός σας στην Εταιρεία προορίζεται αποκλειστικά για εσάς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένων συγγενών) να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό, τον κωδικό πρόσβασης ή την ταυτότητά σας για πρόσβαση σε ή χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον λογαριασμό σας από ένα τρίτο μέρος. Δεν θα αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε άτομο και θα πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις ενέργειες για να διασφαλίσετε το γεγονός ότι αυτού του είδους τα στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άτομο. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εάν υποπτεύεστε ότι ο λογαριασμός σας καταχράται από κάποιο τρίτο μέρος και/ή τυχόν τρίτο μέρος έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε αυτού του είδους το ζήτημα, και θα συνεργαστείτε με εμάς, με όποιον τρόπο το ζητήσουμε, κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους έρευνας.
 • Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας στον προσωπικό υπολογιστή σας ή στο σημείο από το οποίο προσπελαύνετε το διαδίκτυο. Εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός ονόματος χρήστη-κωδικού πρόσβασης "παραβιαστεί" από τον υπολογιστή σας, λόγω τυχόν ιών ή κακόβουλου λογισμικού που υπάρχει στον υπολογιστή από τον οποίον προσπελαύνετε τον λογαριασμό σας, η ευθύνη είναι δική σας. Πρέπει να αναφέρετε άμεσα τυχόν πιθανές προσπάθειες παραβίασης ή παραβάσεις ασφαλείας από τον υπολογιστή σας στην Εταιρεία.
 • Έχετε επαληθεύσει και καθορίσει ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ή κανονισμό οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς.
 • Κατανοείτε πλήρως τις μεθόδους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες των Υπηρεσιών και του διαδικτυακού στοιχηματισμού εν γένει. Κατανοείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία των πονταρισμάτων και των παιχνιδιών σας είναι ορθά. Δεν θα διαπράξετε καμία ενέργεια ή θα επιδείξετε κάποια συμπεριφορά που να βλάπτει τη φήμη της Εταιρείας.
 • Έχετε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρημάτων κατά τον στοιχηματισμό μέσω της Υπηρεσίας και ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε τέτοια απώλεια. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας εναπόκειται αποκλειστικά στην προσωπική σας επιλογή, διακριτική ευχέρεια και διακύβευση. Αναφορικά με τις απώλειές σας μέσω του στοιχηματισμού, δεν θα εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση ενάντια στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου εταιρειών του 888 ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη ιδιωτικής ετικέτας ή τους αντίστοιχους διευθυντές, προϊσταμένους ή εργαζομένους τους.
 • Αποδέχεστε ότι το Λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργίες που παρέχονται από τρίτα μέρη, οι οποίες ενδέχεται να εγκαθίστανται στη συσκευή σας ως μέρος του Λογισμικού και οι οποίες ενδέχεται να ενημερώνονται αυτόματα κατά καιρούς. Μεταξύ άλλων, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση στο ιστορικό χεριών σας που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας, για σκοπούς παροχής συγκεκριμένων προσφορών και ειδοποιήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε να μην ενεργοποιήσετε την εγγραφή του ιστορικού χεριών σας ή να απεγκαταστήσετε τη λειτουργία.
 • Θα χρησιμοποιήσετε τους διαδικτυακούς ιστοτόπους (οι "Ιστότοποι"), τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χρήστη, όπως τυχόν ενημερώνονται κατά καιρούς, και θα τηρείτε όλους τους κανόνες και τις οδηγίες των παιχνιδιών που αποτελούν τις Υπηρεσίες.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταγραφή, την πληρωμή και τη λογιστική διευθέτηση έναντι κάθε σχετικής κυβερνητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, για οποιονδήποτε φόρο που ενδέχεται να είναι πληρωτέος σε τυχόν κέρδη που σας καταβλήθηκαν.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία ενδέχεται να δημοσιεύει τα ποσά που κερδίσατε μαζί με το όνομα χρήστη σας στους Ιστότοπους και/ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προωθητικούς σκοπούς. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς πρώτα να έχουμε λάβει τη ρητή σας έγκριση για να το κάνουμε. Συγκεκριμένα παιχνίδια ενδέχεται επίσης να απαιτούν την εμφάνιση του ονόματος χρήστη σας και των ποσών που έχετε κερδίσει ή των πόντων που έχετε συγκεντρώσει προκειμένου να λειτουργούν σωστά (για παράδειγμα, πίνακες κορυφαίων παικτών εντός του παιχνιδιού). Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το όνομα χρήστη σας και τα ποσά που έχετε κερδίσει για την εν λόγω λειτουργικότητα εντός του παιχνιδιού, χωρίς να αναζητήσουμε περαιτέρω συναίνεση.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, καθώς και για άλλες συμφωνίες και άδειες που απαιτούνται σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Λογισμικό μόνο καλή τη πίστη έναντι τόσο της Εταιρεία όσο και των άλλων παικτών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία υποπτεύεται εύλογα ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό κακή τη πίστη, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα κλεισίματος του λογαριασμού σας με τις Υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλου λογαριασμού που τυχόν διαθέτετε στην Εταιρεία, και θα δικαιούται να παρακρατήσει όλα τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτούς. Με το παρόν αποποιείστε ρητά τυχόν μελλοντική αξίωση έναντι της Εταιρείας ως προς αυτό το ζήτημα.
 • Αναγνωρίζετε ότι συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες προσφέρονται σε εσάς σε "βάση κοινού τραπεζιού", κάτι το οποίο επιτρέπει στην Εταιρεία, μέσω των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών, των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας καθώς και σε χρήστες πλατφόρμων τρίτων να παίζουν μεταξύ τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποδέχεστε ότι μπορεί να παίζετε μαζί ή εναντίον άλλων χρηστών που ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, διαφορετικών νομισμάτων και ορίων πονταρίσματος. Αποδέχεστε ότι, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, ενδέχεται να συμμετάσχετε σε αυτά τα κοινά παιχνίδια και τραπέζια και ότι, σε περίπτωση παραβίασης της Σύμβασης χρήστη, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού σας από τα παιχνίδια τόσο μέσω των Εσωτερικών εμπορικών επωνυμιών όσο και των Εμπορικών επωνυμιών ιδιωτικής ετικέτας.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι προσφέρουμε προοδευτικά τζακπότ για συγκεκριμένα παιχνίδια. Ένα "προοδευτικό τζακπότ" είναι ένα τζακπότ που αυξάνεται σε μέγεθος ως αποτέλεσμα συνεισφορών από τα χρήματα που ποντάρουν οι παίκτες που ενδέχεται να βρίσκονται σε πολλές χώρες. Ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε ένα προοδευτικό τζακπότ ανά πάσα στιγμή (συμπεριλαμβανομένης τη στιγμής πριν από την απονομή του τζακπότ σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε ένα τζακπότ σε όλες τις επωνυμίες μας προτού απονεμηθεί και το εν λόγω παιχνίδι προσφέρεται σε παίκτες που παίζουν από το Η.Β., ενδέχεται να: (i) χρησιμοποιήσουμε τυχόν εκκρεμείς συνεισφορές (τόσο από παίκτες στο Η.Β όσο και από παίκτες εκτός του Η.Β.) για χρηματοδότηση ενός ξεχωριστού προοδευτικού τζακπότ το οποίο θα μπορούν να κερδίσουν οι παίκτες από το Η.Β., (ii) χρησιμοποιήσουμε τυχόν εκκρεμείς συνεισφορές από παίκτες στο Η.Β για χρηματοδότηση ενός ξεχωριστού προοδευτικού τζακπότ το οποίο θα μπορούν να κερδίσουν οι παίκτες από το Η.Β., ή να (iii) αποζημιώσουμε τους παίκτες από το Η.Β. σχετικά με το ποσό των εκκρεμών συνεισφορών τους.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι εάν επιλέξετε να αυτο-αποκλειστείτε από οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους μας, δεν θα επιτρέπεται να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε νέο λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο που διαχειρίζεται από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου αυτο-αποκλεισμού, έως ότου ολοκληρωθεί ο αυτο-αποκλεισμός και ο αρχικός λογαριασμός ξανανοίξει. Εάν παραβιάσετε οτιδήποτε από τα παραπάνω, έχουμε δικαίωμα να αποκλείσουμε τυχόν νέο λογαριασμό που θα ανοίξετε σε άλλον Ιστότοπο, να δημεύσουμε τυχόν κεφάλαια σε αυτόν και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που έχετε ποντάρει ή κερδίσει μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αυτο-αποκλεισμό, ανατρέξτε στην Πολιτική υπεύθυνου στοιχηματισμού.
 • Αναγνωρίζετε ότι σε σχέση με τον στοιχηματισμό peer-to-peer, ενδέχεται να είστε σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων παικτών ως αποτέλεσμα τεχνικών ζητημάτων, όπως χαμηλότερη ταχύτητα δικτύου ή χαμηλότερη απόδοση της τελικής συσκευής χρήστη.
 • Αποδέχεστε ότι οι "ζωντανές" τηλεοπτικές και άλλες εκπομπές ενδέχεται να είναι καθυστερημένες, κάτι που ίσως οδηγεί στο να έχουν οι παίκτες περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους ως προς τα μεταδιδόμενα γεγονότα.

7. Απαγορευμένες χρήσεις των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών

 • Παράνομα κεφάλαια και άνομες δραστηριότητες: Δηλώνετε ότι η προέλευση των κεφαλαίων που χρησιμοποιείτε για στοιχηματισμό στους Ιστοτόπους δεν είναι παράνομη και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε με κανέναν τρόπο τις Υπηρεσίες ως σύστημα μεταφοράς χρημάτων. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για καμία άνομη ή δόλια δραστηριότητα ή απαγορευμένη συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος) σύμφωνα με τους νόμους κάθε δικαιοδοσίας που ισχύει για εσάς (ειδικότερα, τους νόμους του Γιβραλτάρ). Εάν η Εταιρεία έχει εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να εμπλέκεστε ή να είχατε εμπλακεί σε δόλια, άνομη ή αντικανονική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος ή εάν έχετε συμπεριφερθεί με άλλον τρόπο ο οποίος παραβιάζει τη Συμφωνία Χρήστη, η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ενδέχεται να τερματιστεί αμέσως και/ή να δεσμευτεί ο λογαριασμός σας. Εάν σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας κλείσει ή δεσμευτεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Πέραν του τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες και/ή της δέσμευσης του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει την πρόσβαση σε κάθε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή της Εταιρείας ή την πρόσβαση σε κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις σχετικές αρχές, άλλους προμηθευτές και τράπεζες online υπηρεσιών, εταιρίες πιστωτικών καρτών, παροχείς ηλεκτρονικών πληρωμών ή άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (συνολικά "Ενδιαφερόμενα Τρίτα Μέρη") για την ταυτότητά σας και οποιαδήποτε υποπτευόμενη άνομη, δόλια ή αντικανονική δραστηριότητα και πρέπει να συνεργαστείτε πλήρως με την Εταιρία για τη διερεύνηση κάθε τέτοιας δραστηριότητας. Προς όφελος του δίκαιου παιχνιδιού στους Ιστοτόπους μας, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τεχνικής στοιχηματισμού για καταστρατήγηση της τυπικής γκανιότας στα παιχνίδια μας. Εάν το παιχνίδι στον λογαριασμό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους τεχνικές στοιχηματισμού, θα μπλοκάρουμε άμεσα τον λογαριασμό σας και θα δημεύσουμε τυχών κεφάλαια σε αυτόν.
 • Καταστρατήγηση: Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία που προορίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση χρηστών που προχωρούν σε δόλια ή άνομη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού. Δεν θα πρέπει να υποκλέψετε, να προσπελάσετε ή να επιχειρήσετε να υποκλέψετε ή να προσπελάσετε ή διαφορετικά να καταστρατηγήσετε τα μέτρα ασφαλείας της Εταιρείας. Εάν η Εταιρεία πιστεύει, κατά την αποκλειστική της κρίση, ότι έχετε παραβεί την παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει άμεσα την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και/ή να δεσμεύσει τον λογαριασμό σας και μπορεί να ενημερώσει τα Ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη για την παραβίαση αυτής της παραγράφου από μέρους σας.
 • Σκόπιμη αποσύνδεση: Δεν σας επιτρέπεται να αποσυνδεθείτε σκόπιμα από ένα παιχνίδι ενόσω παίζετε στους Ιστοτόπους. Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένες μεθόδους οι οποίες μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να ταυτοποιούμε με ακρίβεια τους χρήστες που προχωρούν σε σκόπιμη αποσύνδεση κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Εάν, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, παραβείτε την παρούσα παράγραφο, η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει άμεσα την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και/ή να κλείσει τον λογαριασμό σας. Εάν σε τέτοια περίπτωση ο λογαριασμός σας κλείσει ή δεσμευτεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας. Πέραν του τερματισμού της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες και/ή της δέσμευσης του λογαριασμού σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορεύσει την πρόσβαση σε κάθε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή της Εταιρείας ή την πρόσβαση σε κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία.

8. Ο λογαριασμός σας

 • Ο λογαριασμός σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε επαγγελματικό, επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πρόσβαση τυχόν τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη για τυχόν απώλειες που υπεστήκατε ως αποτέλεσμα της κατάχρησης του κωδικού πρόσβασής σας από οποιοδήποτε άτομο ή για κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, και όλες οι συναλλαγές στις οποίες το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας εισήχθησαν σωστά, θα θεωρούνται έγκυρες ανεξαρτήτως του εάν είχαν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή όχι.
 • Τα χρήματα που τηρούνται στον λογαριασμό σας δεν τοκίζονται.
 • Εάν δεν πραγματοποιήσετε είσοδο στον λογαριασμό σας για συνεχόμενη περίοδο 365 ημερών, ο λογαριασμός σας θα θεωρηθεί "αδρανής λογαριασμός". Τυχόν θετικό εξαργυρώσιμο υπόλοιπο σε αδρανή λογαριασμό μπορεί να αφαιρεθεί από εμάς. Προτού τυχόν θετικό εξαργυρώσιμο υπόλοιπο μεταφερθεί από έναν αδρανή λογαριασμό, θα προβούμε σε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω των πιο τρεχόντων στοιχείων επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς.  Ωστόσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να ζητήσετε πρόσβαση σε τυχόν θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας προτού ο λογαριασμός καταστεί αδρανής λογαριασμός.  Μετά το αίτημά σας και υπό την προϋπόθεση επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, θα εξετάσουμε έγκαιρα τυχόν τέτοιο αίτημα και θα επαναφέρουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στο εν λόγω θετικό υπόλοιπο όπου μπορούμε εύλογα να το κάνουμε, ή σε περίπτωση που δεν μπορούμε εύλογα να επαναφέρουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα σας επιστρέψουμε απευθείας τυχόν θετικό υπόλοιπο (σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής εξαργυρώσεων).
 • Η Εταιρία ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να συμψηφίζει τυχόν θετικά υπόλοιπα στον λογαριασμό σας έναντι κάθε ποσού που οφείλετε σε εμάς. Ως παράδειγμα, σε περίπτωση που μετά από μια διευθέτηση ενός στοιχήματος στον λογαριασμό σας σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού από μέρους σας απαιτείται εκ νέου διευθέτηση, η Εταιρεία θα δικαιούται να αφαιρέσει από τον λογαριασμό σας τυχόν απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
 • Ενδέχεται να σας χρεώσουμε με μη επιστρεφόμενο τέλος σε σχέση με τυχόν ποντάρισμα ή κατάθεση που πραγματοποιείτε και/ή νίκη που λαμβάνετε. Αποδέχεστε ρητά να πληρώσετε αυτό το τέλος εάν χρεωθεί και αναγνωρίζετε ότι αυτό το τέλος χρεώνεται για εξισορρόπηση της απαίτησης καταβολής φόρων ή δασμών, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του ΦΠΑ (ή του αντίστοιχου στην τοποθεσία σας) ή τυχόν στοιχηματικού δασμού, συμπεριλαμβανομένου του φόρου αθλητικού στοιχηματισμού σύμφωνα με τον Γερμανικό Νόμο ιπποδρομιακού στοιχήματος και λοταριών (Rennwett- und Lotteriegesetz ή του αντίστοιχου στην τοποθεσία σας) σε σχέση με την παικτική δραστηριότητά σας, το οποίο ενδέχεται να είναι καταβλητέο στην κυβέρνηση της τοποθεσίας σας. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να προσδιορίσουμε την τοποθεσία σας για σκοπούς επιβολής αυτών των τελών, χρησιμοποιώντας ανάλογα μέσα όπως τα καθορίζουμε κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας. Τα αρχεία μας θα καθορίζουν αποκλειστικά την τοποθεσία σας και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων τυχόν τέλους που χρεωθεί σε εσάς σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τυχόν τέλος σε σχέση με τα πονταρίσματα ή τις καταθέσεις και/ή τις νίκες σας θα εμφανίζεται αναλυτικά στο ταμείο και θα ενημερώνεται κατά καιρούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που ενδέχεται να ισχύουν για τα πονταρίσματα, τις καταθέσεις και/ή τις νίκες σας, δείτε εδώ. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να ενημερώνουμε τα τέλη σε σχέση με τα πονταρίσματα, τις καταθέσεις και/ή τις νίκες σας κατά καιρούς και ότι τυχόν τροποποιημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στον ανάλογο Ιστότοπο ή νωρίτερα εάν απαιτείται από τυχόν ισχύον δίκαιο, κανονισμό ή οδηγία και η συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού από μέρους σας μετά από την προαναφερθείσα περίοδο θα θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των αλλαγών από μέρους σας.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται κατά καιρούς να εφαρμόσει πολιτική στρογγυλοποίησης ως προς τα χρήματα που κατατίθενται από ή εξαργυρώνονται από μέλη σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται συναλλαγματική μετατροπή. Η επίδραση αυτής της πολιτικής θα είναι ότι τα ποσά καταθέσεων ή αναλήψεων σε νομίσματα άλλα εκτός του Δολαρίου ΗΠΑ ενδέχεται να στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά τη μετατροπή προς ή από Δολάρια ΗΠΑ. Ως παράδειγμα και μόνον, εάν σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία η κατάθεση ποσού αξίας 10 ευρώ μετατρέπεται από την Εταιρεία σε 13,61 δολάρια ΗΠΑ, τότε ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί με 14,00 δολάρια ΗΠΑ. Λεπτομέρειες της πολιτικής στρογγυλοποίησης που ισχύει κατά καιρούς θα διατίθενται σε εσάς κατά τη στιγμή της μετατροπής των χρημάτων.
 • Εκτός από το δικαίωμα περιορισμού του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, του περιορισμού του ποσού που μπορείτε να καταθέσετε στον λογαριασμό, διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού ή άρνησης τυχόν στοιχήματος ή πονταρίσματος που θα πραγματοποιηθεί από εσάς ή μέσω του λογαριασμού σας.
 • Σε περιπτώσεις όπου το Λογισμικό χρησιμοποιεί τρίτη διεπαφή εφαρμογής, δεν θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τις πρότερες στοιχηματικές δραστηριότητές σας.
 • Εάν έχετε παιδί που δεν έχει τη Νόμιμη ηλικία, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω των συσκευών σας.

9. Συναλλαγές πληρωμής και απάτη πληρωμής

 • Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας είναι πλήρως υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρημάτων που οφείλει στην Εταιρεία. Αποδέχεστε ότι δεν θα προχωρήσετε ή θα επιχειρήσετε να προχωρήσετε σε ακύρωση χρεώσεων (charge-back) και/ή δεν θα αρνηθείτε ούτε θα αντιστρέψετε τυχόν τέτοια πληρωμή που έχετε πραγματοποιήσει και δια του παρόντος αποδέχεστε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για κάθε ακύρωση χρέωσης, άρνηση ή αντιστροφή πληρωμών που πραγματοποιήσετε, καθώς και για τυχόν απώλεια που η Εταιρεία υπέστη ως επακόλουθο αυτών. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την αποκλειστική της κρίση, να παύσει την παροχή των Υπηρεσιών ή να παρακρατήσει πληρωμές προς συγκεκριμένους χρήστες ή προς χρήστες που πληρώνουν με συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες.
 • Η Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις πληρωμές σας και θα χειρίζεται τα κεφάλαιά σας και επομένως θα εμφανίζονται στα αντίγραφα κινήσεων της πιστωτικής σας κάρτας (ή σε άλλα αντίγραφα πληρωμών όπως ισχύουν). Σύμφωνα με κανονιστικές διατάξεις, η Εταιρεία μπορεί, κατά καιρούς, κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς ειδοποίηση, να χρησιμοποιεί τυχόν άλλη εταιρεία εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας πιστωτικών ελέγχων για όλους τους χρήστες μέσω πιστωτικών υπηρεσιών τρίτων μερών, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς κατά την εγγραφή.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών επεξεργαστών πληρωμών τρίτων μερών και/ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για την επεξεργασία πληρωμών από ή προς εσάς σε συνδυασμό με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας. Στο βαθμό που αυτό δεν συγκρούεται με τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις συνθήκες τέτοιων ηλεκτρονικών επεξεργαστών πληρωμών ή χρηματοοικονομικών οργανισμών τρίτων.
 • Σε περίπτωση που έχουμε εύλογη υποψία καταβολής ή λήψης δόλιας πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή κάθε άλλης δόλιας δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ακυρώσεων χρέωσης ή άλλων αντιστροφών πληρωμής), διατηρούμε το δικαίωμα δέσμευσης του λογαριασμού του χρήστη, αντιστροφής τυχόν πραγματοποιηθέντων πληρωμών ή ανάκτησης τυχόν κερδών. Έχουμε το δικαίωμα ενημέρωσης τυχόν αρμόδιας αρχής ή οντότητας (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πιστοληπτικής ικανότητας) σχετικά με οποιαδήποτε απάτη πληρωμής ή άλλη άνομη δραστηριότητα και ενδέχεται να προσλάβουμε υπηρεσίες είσπραξης για την ανάκτηση πληρωμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση πιστωτικών καρτών, ανεξαρτήτως του εάν οι πιστωτικές κάρτες είχαν αναφερθεί ως κλεμμένες ή όχι.
 • Αναμένουμε ότι τα μέλη μας θα πραγματοποιούν καταθέσεις προκειμένου να παίξουν ενεργά με τα δικά τους κεφάλαια. Σε λογαριασμούς που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής ποσού πονταρίσματος για τα κατατεθέντα κεφάλαιά σας προτού επιτρέψουμε τυχόν αναλήψεις από τους εν λόγω λογαριασμούς. Το ποσό πονταρίσματος θα είναι πολλαπλάσιο των συνολικών κατατεθέντων κεφαλαίων, το οποίο θα καθορίζουμε ανά περίπτωση (για παράδειγμα, 1x το κατατεθέν ποσό). Διατηρούμε το δικαίωμα αξίωσης τοποθέτησης του συγκεκριμένου πονταρίσματος σε καθορισμένα παιχνίδια, καθώς και τον αποκλεισμό συγκεκριμένων πονταρισμάτων ή τύπων παιχνιδιού με χαμηλό ρίσκο, κατά την κρίση μας.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των χρεώσεών σας για χειρισμό των καταθέσεων και των αναλήψεων από και προς τον λογαριασμό σας, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο "Ταμείο" κατά καιρούς.
 • Ενδέχεται να μπλοκάρουμε ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας αν έχουμε εύλογες υποψίες σχετικά με το ότι έχετε χρησιμοποιήσει ή επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο πληρωμής κάποιου άλλου παίκτη, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση αυτοαποκλεισμού με εμάς.

10. Μπόνους

 • Όλες οι προωθητικές ενέργειες, τα μπόνους ή οι ειδικές προσφορές υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ως προς αυτές, και τυχόν δωρεάν μπόνους που πιστώνονται στον λογαριασμό σας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τήρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Πέραν των τροποποιητικών διατάξεων της Ενότητας 2, διατηρούμε το δικαίωμα ανάληψης ή τροποποίησης τυχόν προσφοράς, μπόνους ή ειδικής προσφοράς ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων και προϋποθέσεων αυτών. Εκτός από το όπου είναι απαραίτητο για την αποτροπή απάτης ή άλλης παρόμοιας παράνομης συμπεριφοράς, τυχόν τέτοια ανάληψη, τροποποίηση ή αναστολή δεν θα ισχύει για εσάς αν έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε στην προωθητική ενέργεια, το μπόνους ή την ειδική προσφορά, έχετε πραγματοποιήσει κατάθεση σε αναμονή λήψης μπόνους ή άλλου προσφερόμενου πλεονεκτήματος και/ή έχετε ξεκινήσει να συμμετέχετε στην προωθητική ενέργεια, το μπόνους ή την ειδική προσφορά πριν από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής.
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει εύλογη υποψία ότι ένας χρήστης καταχράται ή επιχειρεί να καταχραστεί ένα μπόνους ή άλλη διαφημιστική προσφορά, ή είναι πιθανό να επωφεληθεί μέσω κατάχρησης ή απουσίας καλής πίστης από μια πολιτική παιγνίων που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία, τότε η Εταιρία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αρνηθεί στον χρήστη ή να αποτρέψει ή να αποσύρει τον χρήστη από κάθε μπόνους ή διαφημιστική προσφορά ή να ακυρώσει οποιαδήποτε πολιτική που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο χρήστη, προσωρινά ή μόνιμα, ή να τερματίσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη στην Υπηρεσία και/ή να δεσμεύσει τον λογαριασμό του.
 • Όλοι οι χρήστες των Υπηρεσιών θα δικαιούνται μόνο ένα μπόνους καλωσορίσματος. Τα μέλη που πραγματοποιούν την πρώτη τους κατάθεση στην Εταιρεία ή σε κάποιον από τους συνεργάτες λευκής ετικέτας της, και που έχουν ή που στο παρελθόν είχαν λογαριασμό σε κάποιον από τους ιστότοπους που ανήκουν στην ή λειτουργούν μέσω της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών εμπορικών σημάτων ή σημάτων λευκής ετικέτας, δεν θα έχουν δικαίωμα σε επιπρόσθετο μπόνους καλωσορίσματος, εκτός κι αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά κατά την κρίση της.
 • Ο λογαριασμός σας αποτελείται τόσο από Διαθέσιμα κεφάλαια (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή για ανάληψη σύμφωνα με την Πολιτική αναλήψεων και τα οποία μπορεί να αναφέρονται στους Ιστότοπους ως "Υπόλοιπο μετρητών" ή "Κεφάλαια κατάθεσης") όσο και από Υπό περιορισμό κεφάλαια (το σύνολο των κεφαλαίων μπόνους για τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη οι απαιτήσεις πονταρίσματος και τυχόν κέρδη που σχετίζονται με τέτοια κεφάλαια μπόνους και τα οποία μπορεί να αναφέρονται στους Ιστότοπους ως "Υπόλοιπο μπόνους"). Εάν ο λογαριασμός σας διαθέτει και Διαθέσιμα και Υπό περιορισμό κεφάλαια, στο επόμενο ποντάρισμα που θα τοποθετήσετε, θα χρησιμοποιηθούν πρώτα τα Υπό περιορισμό κεφάλαια. Τα Διαθέσιμα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το υπόλοιπο των Υπό περιορισμό κεφαλαίων σας είναι μηδενικό. Εάν τοποθετήσετε ένα ποντάρισμα σε παιχνίδια καζίνο ή στο παιχνίδι Pick’em χρησιμοποιώντας μόνο Υπό περιορισμό κεφάλαια και κερδίσετε, θα λάβετε, ανάλογα με το νόμισμα του λογαριασμού σας, έως και $500/€500/£500 κατά μέγιστο σε κέρδη. Εάν τα κέρδη σας υπερβαίνουν τα $500/€500/£500, θα λάβετε μόνο $500/€500/£500. Τέτοιος περιορισμός στα κέρδη σας δεν θα ισχύει για επαληθευμένα κέρδη προοδευτικού τζακπότ που προέρχονται από Κεφάλαια Υπό περιορισμό.
  Έχετε υπόψη σας ότι η κατάθεσή σας ενδέχεται να μην φτάσει άμεσα στον λογαριασμό σας, αλλά να χρειαστούν αρκετές ημέρες προκειμένου προκειμένου η εν λόγω κατάθεση να υποβληθεί σε επεξεργασία από την υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών σας και να εμφανιστεί στον λογαριασμό σας. Έως εκείνη τη στιγμή, η εν λόγω κατάθεση δεν θα θεωρείται ως Διαθέσιμα κεφάλαια.
 • Τα έπαθλα τζακπότ δεν θα αυξάνονται ως αποτέλεσμα των πονταρισμάτων που τοποθετούνται μέσω κεφαλαίων υπό περιορισμό, δωρεάν περιστροφών FreePlay και κουπονιών τζακπότ. Μόνο πονταρίσματα με τα διαθέσιμα κεφάλαια θα αυξάνουν τα έπαθλα τζακπότ.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογη υποψία σχετικά με το ότι έχετε λάβει άδικο πλεονέκτημα ως προς τα μπόνους καλωσορίσματος της Εταιρείας ή ότι έχετε προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κακή τη πίστη σε σχέση με τις προσφερόμενες προσφορές μπόνους από τους ιστοτόπους που ανήκουν στην ή λειτουργούν μέσω της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να κλείσει τους λογαριασμούς σας στην Εταιρεία και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε εσάς τυχόν κεφάλαια που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας.
 • Εάν έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι ένας λογαριασμός ή μια ομάδα λογαριασμών λειτουργούν συστηματικά – για παράδειγμα με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πονταρίσματος ή ποντάρισμα ως ομάδα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού ή κλεισίματος όλων των λογαριασμών και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για επιστροφή κεφαλαίων που ενδέχεται να υπήρχαν στον λογαριασμό σας
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ενός μπόνους από τον λογαριασμό σας, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η συγκεκριμένη διαγραφή ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν κέρδη που έχετε κερδίσει από το συγκεκριμένο μπόνους.
 • Έχετε υπόψη σας ότι το μπόνους "Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας" χορηγείται κατά την κρίση της Εταιρείας και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη που επαληθεύουν την ταυτότητά τους. Πέραν των τροποποιητικών διατάξεων της Ενότητας 2, διατηρούμε το δικαίωμα απόσυρσης της συγκεκριμένης προσφοράς μπόνους ανά πάσα στιγμή. Κατά την απόφαση χορήγησης του μπόνους επιβεβαίωσης, συγκεκριμένα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη όπως η χώρα εγγραφής, το ποσό κατάθεσης, ο τύπος πληρωμής καταθέσεων και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση operations@888brands.net εάν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προσφορά μπόνους και το δικαίωμα συμμετοχής του λογαριασμού σας σε αυτήν.

11. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

 • Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν την Υπηρεσία σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήσης ή τους Κανόνες, όπως ενημερώνονται κατά καιρούς.
 • Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να διερευνήσει ή να διώξει τυχόν καταγγελίες που έγιναν από έναν παίκτη εναντίον ενός άλλου παίκτη που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή να αναλάβει τυχόν άλλη δράση σε σχέση ως προς αυτό ή να αναλάβει τυχόν δράση εναντίον ενός παίκτη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της παραβίασης των όρων της Συμφωνίας Χρήστη. Η Εταιρεία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αποφασίσει να προχωρήσει σε κατάλληλες ενέργειες ενάντια σε κάθε άτομο για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι εμπλέκεται σε τυχόν παράνομη συμπεριφορά ή το οποίο παραβιάζει με άλλον τρόπο τους όρους της Συμφωνίας Χρήστη, χωρίς ωστόσο να έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
 • Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ως προς τη διατήρηση ονομάτων χρηστών ή κωδικών πρόσβασης. Εάν παραπετάξετε, ξεχάσετε ή χάσετε το όνομα του λογαριασμού σας ή τον κωδικό πρόσβασης για οποιονδήποτε λόγο εκτός από σφάλμα της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπόλογη.

12. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

 • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, (ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΘΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 • ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Ή ΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΜΠΟΝΟΥΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΑΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΙΩΝ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ/Ή ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 • ΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΚΕΡΔΗ Ή ΜΠΟΝΟΥΣ (Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΑΡΟΧΗ) (“ΠΑΡΟΧΕΣ”) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ή ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΛΑΒΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΜΑΣ Ή ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΤΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

13. Περιορισμοί Ευθύνης

 • Συμφωνείτε ότι είστε ελεύθεροι να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και ότι θα προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια με αποκλειστικά προσωπική σας επιλογή, ευχέρεια και κίνδυνο.
 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος, αμέλειας ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών από μέρους σας ή από κάθε τρίτο μέρος, είτε άμεσης ή έμμεσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των βλαβών λόγω απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας κερδών (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή αποτυχίας λήψης των αναμενόμενων κερδών), της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή κάθε άλλης χρηματικής ή παρεπόμενης απώλειας (ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί από εσάς για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή βλάβης).
 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη βάσει συμβολαίου, αστικού αδικήματος ή άλλως, για τυχόν απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους που ήθελε προκύψει από ή που συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας όλων των συνδέσμων που περιλαμβάνονται στους Ιστοτόπους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε τυχόν ιστότοπο που συνδέεται από τους Ιστοτόπους ή μέσω των Υπηρεσιών.
 • Επιβεβαιώνετε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή παύση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών.
 • Κανένα στοιχείο της Συμφωνίας Χρήστη δεν θα λειτουργεί με τρόπο τέτοιον ώστε να αποκλείει τυχόν υποχρέωση της Εταιρείας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται λόγω αμέλειας της Εταιρείας.
 • Συμφωνείτε σε περίπτωση που το Λογισμικό ή οι Υπηρεσίες αποτύχουν να λειτουργήσουν σωστά ως αποτέλεσμα, χωρίς περιορισμό, τυχόν καθυστέρησης ή διακοπής της λειτουργίας ή της μετάδοσης, τυχόν απώλειας ή καταστροφής δεδομένων ή βλάβης στην επικοινωνία ή τις γραμμές, τυχόν κατάχρησης του Ιστότοπου ή των περιεχομένων του από οποιοδήποτε άτομο ή τυχόν σφάλματος ή παράλειψης στο περιεχόμενο ή τυχόν άλλων παραγόντων πέρα από τον έλεγχό μας, ότι:
  1. η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών που ήθελε προκύψει, και ότι
  2. εάν τυχόν τέτοια σφάλματα καταλήξουν σε αύξηση των κερδών που οφείλονται ή καταβάλλονται σε εσάς, δεν θα δικαιούστε τα κέρδη που εμπίπτουν σε μια τέτοια αύξηση. Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία για το σφάλμα και θα πρέπει να επιστρέψετε στην Εταιρεία τυχόν κέρδη που έχουν πιστωθεί κατά λάθος στον λογαριασμό σας (σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας). Διαφορετικά, η Εταιρεία ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αφαιρέσει από τον λογαριασμό σας ποσό ίσο με τα εν λόγω κέρδη ή να αντισταθμίσει αυτό το ποσό με τυχόν χρήματα που οφείλονται σε εσάς από την Εταιρεία.

14. Παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τους συνεργάτες ιδιωτικής ετικέτας της και τις αντίστοιχες εταιρείες τους και τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, διευθυντές και εργαζομένους, άμεσα και κατ' απαίτηση από και έναντι όλων των αξιώσεων, των οφειλόμενων υποχρεώσεων, των βλαβών, των εξόδων και των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και τυχόν άλλων χρεώσεων οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόκλησής τους, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα:
  1. τυχόν παραβίασης της παρούσας Σύμβασης άδειας χρήσης από μέρους σας,
  2. τυχόν παραβίασης από μέρους σας οποιασδήποτε νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων μερών,
  3. τυχόν χρήσης από μέρους σας του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών ή χρήσης από οποιοδήποτε άλλο άτομο που προσπελαύνει το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα δικά σας στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή
  4. με την αποδοχή τυχόν κερδών.
  Πλέον όλων των άλλων διαθέσιμων επανορθωτικών μέτρων, εάν αθετήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χρήστη ή εάν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι έχετε αθετήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Χρήστη, πλέον όλων των άλλων διαθέσιμων επανορθωτικών μέτρων, τα κέρδη σας ενδέχεται να παραχωρηθούν κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας και η Εταιρεία ενδέχεται να παρακρατήσει τυχόν θετικό υπόλοιπο που υπήρχε τη συγκεκριμένη στιγμή στον λογαριασμό σας εξαιτίας τυχόν απωλειών ή άλλων οφειλόμενων ποσών από μέρους σας στην Εταιρεία, εν αναμονή έρευνας και/ή της ολοκλήρωσης τυχόν δικαστικών διώξεων. Η αποτυχία συμμόρφωσης με τη Συμφωνία Χρήστη ενδέχεται να οδηγήσει επίσης σε αποκλεισμό, κλείσιμο λογαριασμού και/η δικαστική αγωγή εναντίον σας.

15. Διαφωνίες

 • Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα καθορίζει τα τυχαίως δημιουργηθέντα γεγονότα που απαιτούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, και όπου το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο Λογισμικό (όπως έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από το υλικό σας) διίσταται με το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον διακομιστή μας, το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον διακομιστή μας θα υπερισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (με επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων και αποκαταστάσεών σας) τα αρχεία της Εταιρείας θα αποτελούν την τελική αρχή κατά τον καθορισμό των όρων της χρήσης των Υπηρεσιών από μέρους σας και ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης των αποφάσεων της Εταιρείας σχετικά με τέτοιου είδους ζητήματα.
 • Ουδεμία απαίτηση ή αμφισβήτηση θα εξετάζεται μετά το πέρας 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αρχικής συναλλαγής. Δια του παρόντος συμφωνείτε ότι θα εγείρετε τέτοιες αξιώσεις ή διαφωνίες στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση support@888casino.com ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης της Εμπορικής επωνυμίας ιδιωτικής ετικέτας και ότι θα παράσχετε στην Εταιρεία όλα τα σχετικά στοιχεία ή πειστήρια που η Εταιρεία σας ζητήσει εύλογα για έλεγχο της αξίωσης ή της διαφωνίας σας.
 • Η ομάδα υποστήριξης της Εταιρείας θα ελέγξει την αξίωσή σας και θα σας γνωστοποιήσει την απόφασή της εντός 14 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αξίωσης ή της διαφωνίας σας.
 • Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της Εταιρείας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή υποστήριξης για να υποβάλετε ένσταση για την απόφαση της Εταιρείας και να παράσχετε εγκαίρως στην Εταιρεία όλα τα σχετικά πειστήρια σχετικά με την ένστασή σας
 • Ο Διευθυντής υποστήριξης θα ελέγξει εκ νέου την αξίωση ή τη διαφωνία σας και θα σας γνωστοποιήσει την τελική και δεσμευτική απόφαση της Εταιρείας εντός 14 εργάσιμων ημερών.
 • Εάν παίζετε από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε., μπορείτε να παραπέμψετε μια διαφωνία σχετικά με στοιχηματική συναλλαγή στην Πλατφόρμα Επίλυσης Διαδικτυακών Διαφωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Διάρκεια και Τερματισμός

 • Η Συμφωνία Χρήστη θα αρχίσει να ισχύει άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στην Εταιρεία και θα συνεχίσει να ισχύει εκτός και έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τους όρους της.
 • Ενδέχεται να τερματίσουμε τη Συμφωνία Χρήστη και τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας) άμεσα και χωρίς ειδοποίηση:
  1. εάν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσουμε να παύσουμε την παροχή των Υπηρεσιών εν γένει ή ειδικά προς εσάς,
  2. εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν όρο της Συμφωνίας Χρήστη,
  3. εάν η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας υπήρξε καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικανονική ή αντιτίθεται στο πνεύμα της Συμφωνίας Χρήστη, ή
  4. εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο με τυχόν υφιστάμενο λογαριασμό που έχει κλείσει λόγω παραβίασης της Σύμβασης Χρήστη. Εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται με, ή αφορά υφιστάμενους λογαριασμούς που έχουν μπλοκαριστεί, ενδέχεται να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας ανεξάρτητα από τη φύση της συγκεκριμένης σχέσης και τα στοιχεία εγγραφής που παρασχέθηκαν για τους εν λόγω λογαριασμούς.
  5. για οποιαδήποτε άλλη αιτία που θεωρούμε εύλογη.
 • Εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, κατά τον τερματισμό της Συμφωνίας Χρήστη τυχόν υπόλοιπο στο λογαριασμό σας θα σας επιστραφεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από την αίτησή σας, και θα υπόκειται πάντοτε στο δικαίωμα αφαίρεσης από μέρους μας τυχόν ποσού που οφείλετε σε εμάς.
 • Μπορείτε να τερματίσετε τη Συμφωνία Χρήστη και τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας) ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@888casino.com, ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης που ισχύει για κάθε Εμπορική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας. Τέτοιου είδους τερματισμός θα πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που η Εταιρεία παραλάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στους διακομιστές μας στο Γιβραλτάρ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνετε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα στον λογαριασμό σας στο διάστημα μεταξύ της αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του τερματισμού του λογαριασμού σας από την Εταιρεία.
 • Κατά τον τερματισμό της Συμφωνίας Χρήστη, θα πρέπει:
  1. να διακόψετε τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών,
  2. να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία, και
  3. να καταργήσετε και να διαγράψετε οριστικά το Λογισμικό από τον υπολογιστή σας και να καταστρέψετε τυχόν σχετική τεκμηρίωση που έχετε υπό την κατοχή, τη φύλαξη, τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό σας.
 • Το δικαίωμα τερματισμού της Συμφωνίας Χρήστη που παρέχεται σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο δεν θα ζημιώνει τυχόν άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση των συμβαλλομένων ως προς την εν λόγω παραβίαση (εάν υφίσταται) ή κάθε άλλη παραβίαση.
 • Κατά τον τερματισμό της Συμφωνίας Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τα όσα προβλέπονται διαφορετικά στη Συμφωνία Χρήστη και υπόκεινται σε τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει πριν από τον τερματισμό, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς το άλλο ως προς την παρούσα Συμφωνία Χρήστη.
 • Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας Χρήστη από εμάς λόγω της παραβίασής της από μέρους, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό σας και εσείς δεν θα εγείρετε καμία αξίωση απέναντι στην Εταιρεία για κάτι τέτοιο.
 • Εάν επιλέξετε να αυτο-αποκλειστείτε από την πλατφόρμα μας, θα κλείσουμε όλους τους λογαριασμούς που ανήκουν σε εσάς, σύμφωνα με την Πολιτική υπεύθυνου στοιχηματισμού μας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε μια προσωρινή περίοδο "Χαλάρωσης", ο λογαριασμός σας θα κλείσει μόνο στην αιτούμενη εσωτερική επωνυμία ή επωνυμία λευκής ετικέτας της εταιρείας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με αυτόν τον περιορισμό κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.
 • Εάν κατά το παρελθόν αντιμετωπίσατε ζητήματα που σχετίζονται με εθισμό στον τζόγο, χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή τυχόν άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία "Υπεύθυνου στοιχηματισμού", αποτελεί δική σας ευθύνη να μην ανοίξετε νέους λογαριασμούς έως ότου επιλυθούν τα εν λόγω ζητήματα. Για παράδειγμα, εάν κατά το παρελθόν είχατε αποκλειστεί από οποιαδήποτε εμπορική επωνυμία που διαχειρίζεται από την Εταιρεία λόγω εθισμού στον τζόγο, αποτελεί υποχρέωσή σας να μην ανοίξετε νέους λογαριασμούς σε οποιαδήποτε από τις άλλες εμπορικές επωνυμίες της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κλείσουμε όλους τους λογαριασμούς μόλις εντοπιστούν. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε καταθέσεις ή κεφάλαια από τον λογαριασμό που ανοίξατε ενώ το εν λόγω ζήτημα δεν είχε επιλυθεί.

17. Γενικά

 • Αν οποιοδήποτε μέρος της Συμφωνίας Χρήστη θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμοστέο, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρηθεί ότι διαχωρίζεται από την υπόλοιπη Συμφωνία Χρήστη και δεν πρέπει να επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα κάθε εναπομείνασας διάταξης αυτής της Συμφωνίας Χρήστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μέρος που θεωρείται μη έγκυρο ή μη εφαρμοστέο θα πρέπει να ερμηνεύεται με συνεπή τρόπο ως προς την ισχύουσα νομοθεσία για να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν πιο πιστά, την αρχική πρόθεση των συμβαλλομένων.
 • Καμία αποποίηση εκ μέρους μας τυχόν όρων της Συμφωνίας Χρήστη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποποίηση από κάθε προγενέστερη ή μεταγενέστερη παραβίαση τυχόν όρων της Συμφωνίας Χρήστη.
 • Εκτός κι αν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, κανένα στοιχείο στη Συμφωνία Χρήστη δεν θα δημιουργεί ή θα απονέμει δικαιώματα ή άλλα οφέλη σε τρίτα μέρη.
 • Κανένα στοιχείο στη Συμφωνία Χρήστη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως δημιουργία μεσολάβησης, συνεργασίας, παρακαταθήκης, σχέσης καταπιστεύματος ή άλλης μορφής κοινοπραξίας μεταξύ ημών και υμών.
 • Η Συμφωνία Χρήστη περιέχει την πλήρη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και υμών σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από μέρους σας και υπερισχύει έναντι όλων των προγενέστερων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και υμών ως προς αυτά. Επιβεβαιώνετε ότι αποδεχόμενοι τη Συμφωνία Χρήστη, δεν έχετε βασιστεί σε καμία αντιπροσώπευση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει μια αντιπροσώπευση στη Συμφωνία Χρήστη από την Εταιρεία.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης, εκχώρησης, υπο-αδειοδότησης ή παροχής ως εγγύηση της Συμφωνίας Χρήστη, καθ' όλον ή κατά μέρος, χωρίς τη συγκατάθεσή σας: (i) σε οποιαδήποτε οντότητα εντός του ίδιου ομίλου εταιρειών της Εταιρείας, ή (ii) σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης των στοιχείων ενεργητικού ή παρόμοιας εταιρικής συναλλαγής στην οποία ενδέχεται να εμπλακεί η Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, εκμισθώσετε ή να ενεχυριάσετε με κανέναν απολύτως τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που προέρχονται από τη Συμφωνία Χρήστη.
 • Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, εκμισθώσετε ή να ενεχυριάσετε με κανέναν απολύτως τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που προέρχονται από τη Συμφωνία Χρήστη.
 • Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία ενδέχεται να υπο-αναθέσει τυχόν ή όλες τις Υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρήστη σε τρίτα μέρη.
 • Στη Συμφωνία Χρήστη, οι λέξεις "εσείς" ή "σας", "χρήστης" ή "παίκτης" σημαίνουν κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρήστη. Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά, οι λέξεις "εμείς", "εμάς" ή "μας" αναφέρονται συλλογικά στην Εταιρεία και τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους, τους πράκτορες και τους ανάδοχους αυτής.
 • Κανένα στοιχείο στη Συμφωνία Χρήστη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να σας χορηγεί τυχόν εμπράγματο δικαίωμα ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου, για την αποφυγή αμφιβολίας, τυχόν ποσού που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό σας.

18. Κανονισμοί τυχερών παιγνίων

Η Εταιρεία ελέγχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς τυχερών παιγνίων του Γιβραλτάρ ή της Ιρλανδίας, κατά περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία ενδέχεται να δεσμεύεται να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τον λογαριασμό σας στις αρχές του Γιβραλτάρ ή της Ιρλανδίας, σε συμμόρφωση με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αδειοδότησης της Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited και της 888 Ireland Limited, ανατρέξτε εδώ.


19. Δυνατότητα συνομιλίας

Ως μέρος της χρήσης της Υπηρεσίας από μέρους σας, η Εταιρεία ενδέχεται να σας παράσχει λειτουργία συνομιλίας μέσω της οποίας θα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της συνομιλίας και της διατήρησης αρχείου όλων των δηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτήν. Η χρήση της λειτουργίας συνομιλίας υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:

 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση με σαφές σεξουαλικό ή ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσους ή βωμολοχίας.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι υβριστική, συκοφαντική, παρενοχλητική ή προσβλητική προς τους άλλους χρήστες της Υπηρεσίας.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που διαφημίζει, προωθεί ή άλλως σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή οντότητα.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την Εταιρεία ή τους Ιστοτόπους ή τυχόν τρίτο Ιστότοπο που συνδέεται με την Εταιρεία, η οποία είναι ψευδής και/ή κακόβουλη και/ή επιβλαβής για την Εταιρεία.
 • Κατανοούμε πλήρως το γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα πολλών παικτών μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, επί του παρόντος, η πολιτική μας υπερθεματίζει ότι αυτή είναι η μοναδική επιτρεπόμενη γλώσσα στην εφαρμογή συνομιλίας μας.

Σε περίπτωση που παραβείτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα άμεσου κλεισίματος της δυνατότητας συνομιλίας σας, ακόμη και προσωρινού ή μόνιμου κλεισίματος του λογαριασμού σας. Με κάθε τέτοιο κλείσιμο, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει τυχόν χρήματα που ενδέχεται να υπάρχουν στον λογαριασμό σας πάνω και πέρα από κάθε ποσό που ίσως οφείλετε στην Εταιρία τη συγκεκριμένη στιγμή (εάν υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση της λειτουργίας συνομιλίας, τυχόν προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες που υποβάλλετε μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες της ίδιας λειτουργίας συνομιλίας και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη για την αποστολή αυθαίρετων μηνυμάτων προς εσάς. Η Εταιρεία δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προσωπική αναγνωριστική πληροφορία που επιλέξετε να υποβάλλετε μέσω της λειτουργίας συνομιλίας.


20. Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και Ειδικές προσφορές

 • Για λόγους διασφάλισης ποιότητας της υπηρεσίας, οι κλήσεις σας προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να καταγράφονται.
 • Με το παρόν δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας για να επικοινωνεί μαζί σας απευθείας αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από την Εταιρεία, τους εταίρους ή τους συνεργάτες της κατά καιρούς.
 • Η Εταιρεία δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά εκ μέρους των χρηστών της Υπηρεσίας έναντι των εργαζομένων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία, κατά την αποκλειστική της κρίση, θεωρήσει ότι η συμπεριφορά σας μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τρόπου ήταν προσβλητική ή υποτιμητική έναντι οποιουδήποτε υπαλλήλου της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα δέσμευσης ή κλεισίματος του λογαριασμού που διαθέτετε στην Εταιρεία και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής τυχόν κεφαλαίων που ενδέχεται να υπάρχουν στον λογαριασμό σας.
 • Η Εταιρεία ενδέχεται, κατά καιρούς, να σας προσφέρει ειδικές προσφορές. Οι προσφορές αυτές ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εσάς με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ii) τηλεφώνου, (iii) SMS και (iv) του ανοίγματος επιπρόσθετου παραθύρου από το Λογισμικό. Οι προσφορές αρχίζουν στις 00:00 και ολοκληρώνονται στις 23:59 ώρα GMT τις καθορισμένες ημερομηνίες, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους Όρους και τις Προϋποθέσεις τις προσφοράς.
 • Θα σας παράσχουμε επιλογή αποχώρησης σε σχέση με τους διάφορους τύπους επικοινωνίας από την Εταιρεία και εάν επιλέξετε να αποχωρήσετε από επικοινωνίες, η Εταιρεία θα πρέπει να σεβαστεί τις επιθυμίες σας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

21. Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι το τζακπότ και τυχόν άλλα ποσά προσφορών ενδέχεται να εμφανίζονται στον Ιστότοπο σε ένα νόμισμα αλλά να καταβληθούν σε εσάς σε άλλο νόμισμα. Όλες οι συναλλαγματικές μετατροπές που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία για σκοπούς κατάθεσης σε και εξαργύρωσης χρημάτων προς τον λογαριασμό σας θα εκτελούνται σε παρεμφερή συναλλαγματική τιμή με τις καθημερινές εμπορικές τιμές που προσφέρονται από τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών.


22. Απεγκατάσταση και προσθήκες συντομεύσεων

Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση του Λογισμικού με δυνατότητα λήψης και επιθυμείτε να την απεγκαταστήσετε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της επιλογής Προσθαφαίρεση προγραμμάτων του υπολογιστή σας. Έχετε υπόψη σας ότι κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, οι ακόλουθες συντομεύσεις θα προστεθούν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας:

 • Συντόμευση γρήγορης εκκίνησης
 • Εικονίδιο επιφάνειας εργασίας
 • Σύνδεσμος πελάτη από το μενού Έναρξη
 • Φάκελος επωνυμίας με πελάτη και σύνδεσμο απεγκατάστασης από την επιλογή Προγράμματα του μενού Έναρξη
 • Σύνδεσμος πελάτη από την επιλογή Παιχνίδια του μενού Έναρξη

Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε σε απεγκατάσταση του Λογισμικού, συγκεκριμένοι κωδικοί ενεργοποίησης (registration keys) θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας για διατήρηση των κανόνων υπεύθυνου στοιχηματισμού, για παρακολούθηση των προσπαθειών κατάχρησης και για συμμόρφωση με τη Ρυθμιστική Υπηρεσία του Γιβραλτάρ (Gibraltar Regulatory Authority - GRA).


23. Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού

Οι προτεινόμενες ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση με δυνατότητα λήψης είναι:

 • Για PC:
  • Λειτουργικό σύστημα - Windows XP SP2
  • Επεξεργαστής - Pentium 1,8 GHz (ή αντίστοιχο AMD)
  • RAM - 760 MΒ
  • Σκληρός δίσκος - διαθέσιμα 50 MΒ
 • Για Mac, όταν ισχύει κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας:
  • Έκδοση OS: Mac OS X 10.6.8
  • Επεξεργαστής: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Μνήμη: 4 GB DDR2 667 MHz
 • Το πρόγραμμα-πελάτης χωρίς δυνατότητα λήψης υποστηρίζεται στα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης: Internet Explorer 10.0 και στις πιο πρόσφατες εκδόσεις Firefox, Safari και Chrome.
 • Σε σχέση με την εφαρμογή για φορητές συσκευές σε iPhone και iPad, υποστηρίζεται η έκδοση iOS 9.1 και άνω.
 • Σε σχέση με την εφαρμογή για φορητές συσκευές σε λειτουργικό σύστημα android, οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:
  • Επεξεργαστής ARMv7 με vector FPU, ελάχιστο 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 και αποκωδικοποιητές AAC HW
  • Android™ 4.2 και άνω
  • 1GB RAM

Έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να διακόψουμε την υποστήριξη για πεπαλαιωμένες εκδόσεις του προαναφερθέντος υλικού ή λογισμικού κατά την κρίση μας.


24. Πολλαπλά νομίσματα στο Καζίνο

Εάν έχετε επιλέξει ως νόμισμα λογαριασμού στο καζίνο λίρες στερλίνες (GBP) ή ευρώ (EUR), σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να προχωρήσετε σε αναβάθμιση όλων των εκδόσεων του καζίνο που διαθέτετε στην πιο πρόσφατη έκδοση η οποία παρέχει λειτουργία πολλαπλών νομισμάτων. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο καζίνο χρησιμοποιώντας παλαιότερη έκδοση την οποία δεν έχετε αναβαθμίσει, θα υπάρξουν πολλές ανακρίβειες στην οθόνη για τις οποίες δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη. Για παράδειγμα, το ιστορικό παιχνιδιού για τους γύρους που έχουν παιχτεί θα εμφανίζεται με λανθασμένο σύμβολο νομίσματος και το σωστό ιστορικό θα προβάλλεται αποκλειστικά στη νέα έκδοση του καζίνο.


25. Διέπον δίκαιο

Η Συμφωνία Χρήστη και η σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ, και εσείς υποβάλλεστε αμετάκλητα, προς όφελος της Εταιρείας, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Γιβραλτάρ για τη διευθέτηση τυχών διενέξεων (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για αντισταθμίσεις και ανταπαιτήσεις), που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τη δημιουργία, την εγκυρότητα, την εφαρμογή, την ερμηνεία ή τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας ή των νομικών σχέσεων που καθιερώνονται από αυτήν, ή που διαφορετικά προκύψουν σε συνάρτηση με τη Συμφωνία Χρήστη.


26. Γλωσσικές ανακολουθίες

Η Σύμβαση Χρήστη έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των νοημάτων τυχόν μεταφρασμένων εκδόσεων της Σύμβασης Χρήστη και της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα, θα υπερισχύσει το νόημα της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα.


27. Διατάξεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα παιχνίδια


Κέρδη τζακπότ

Με το παρόν συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που κερδίσετε ένα τζακπότ αξίας τουλάχιστον 20.000 USD (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) σε σχέση με τα παιχνίδια κουλοχέρη του καζίνο, τους βίντεο κουλοχέρηδες, το βίντεο πόκερ ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι ή μηχάνημα τζακπότ, θα παράσχετε στην Εταιρεία αμετάκλητο, αποκλειστικό και διηνεκές παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα, τη φωτογραφία και τη μορφή σας σε κάθε Μέσο ενημέρωσης, ως προς το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση της Εταιρείας και του Ιστοτόπου και ότι θα συνεργάζεστε πλήρως με τους αντιπροσώπους της Εταιρείας σε σχέση με αυτό το θέμα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, για εύλογη χρονική περίοδο, να ελέγξει τη νίκη τζακπότ σας για να διασφαλίσει την εγκυρότητά της.

Τα βραβεία τζακπότ ενδέχεται να απονεμηθούν στους νικητές σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις εάν το αποφασίσει η Εταιρεία κατά την αποκλειστική κρίση της.


Ζωντανό καζίνο

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι για να παίξετε στο ζωντανό μας καζίνο πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις υλικού, λογισμικού και σύνδεσης:

 • Υλικό:
  • Επεξεργαστής 2.5 GHz Intel Pentium III ή 100% συμβατός
  • 1 GB RAM
  • Πληκτρολόγιο, ποντίκι
 • Λογισμικό:
  • Microsoft Windows XP SP2 ή μεταγενέστερη έκδοση
  • Κάρτα γραφικών SVGA με δυνατότητα ανάλυσης 800 x 600 ή υψηλότερη
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
  • Adobe Flash Player 9
 • Σύνδεση: 256 kbps

Έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να διακόψουμε την υποστήριξη για πεπαλαιωμένες εκδόσεις του προαναφερθέντος υλικού ή λογισμικού κατά την κρίση μας.
Με το παρόν αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που υπάρξει αποσύνδεση από το Ζωντανό καζίνο λόγω μη συμβατού υλικού, λογισμικού και/ή ρυθμίσεων σύνδεσης από μέρους σας, δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση για χρηματική αποζημίωσή σας καθώς και ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν εμφανιζόμενη απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών.


Πόκερ

Με το παρόν αναγνωρίζετε ότι όλα τα πονταρίσματα που θα τοποθετηθούν από εσάς σε σχέση με τα παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών είναι πονταρίσματα που τοποθετείτε με άλλους χρήστες και όχι πονταρίσματα που τοποθετούνται με ή ενάντια στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει κανέναν απολύτως κίνδυνο για πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν μεταξύ υμών και οποιουδήποτε άλλου χρήστη της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν τοποθετεί ούτε αποδέχεται πονταρίσματα για λογαριασμό της.
Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών είναι δημόσια και επομένως οι άλλοι παίκτες μπορούν να τα ελέγχουν ή να τα δημοσιοποιούν είτε κατά την ώρα του παιχνιδιού είτε αργότερα.
Προσφέρουμε παιχνίδια πόκερ πολλαπλών παικτών ούτως ώστε να παράσχουμε μια πλατφόρμα για τους χρήστες να παίξουν πόκερ και να ποντάρουν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το Λογισμικό. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, χρεώνουμε:

 1. προμήθεια (γνωστή ως rake), η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τους Κανόνες Καζίνο, ή
 2. ποσοστό της χρέωσης "buy-in" για τουρνουά. Για τουρνουά Blast, δείτε εδώ.

Σε κινητό ή συσκευή tablet, θα μπορείτε να παίζετε μόνο ένα παιχνίδι πόκερ ή τουρνουά τη φορά.

Συνομωσία:Η συνομωσία πραγματοποιείται όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες σε ένα τραπέζι πόκερ επιχειρούν να κερδίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα μέσω κοινής γνώσης των φύλλων τους ή άλλων πληροφοριών, αποδεχόμενοι να μοιραστούν το έπαθλο, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό από την Εταιρεία. Κάθε παίκτης που συνωμοτεί ή επιχειρεί να συνωμοτήσει με οποιονδήποτε άλλον παίκτη κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται να αποκλειστεί μόνιμα από τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας της Εταιρείας, ο λογαριασμός του ενδέχεται να κλείσει άμεσα και η Εταιρεία θα δικαιούται να δεσμεύσει όλα τα χρήματα στον λογαριασμό του συγκεκριμένου παίκτη. Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε προηγμένη ιδιόκτητη τεχνολογία που προορίζεται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση παικτών που συμμετέχουν σε συνομωσία. Εάν η Εταιρεία ενημερωθεί σχετικά με υποψία συνωμοτικής συμπεριφοράς, ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τερματίσει την πρόσβαση των υπό υποψία παικτών στην Υπηρεσία και/ή να κλείσει τους λογαριασμούς τους και να παρακρατήσει όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια που βρίσκονται σε αυτούς. Κανένας παίκτης δεν θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο ενάντια σε παίκτες για τους οποίους υπάρχει υποψία συνομωσίας, κλεψίματος ή άλλης μορφής απάτης.
Εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος παίκτης συνομωτεί με κάποιον άλλον ή κλέβει, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@888casino.com ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης που ισχύει για κάθε Εμπορική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας.
Chip-Dumping: Το chip-dumping πραγματοποιείται όταν ένας παίκτης χάσει σκόπιμα ένα χέρι για να μεταβιβάσει εσκεμμένα τις μάρκες του σε έναν άλλον παίκτη. Οποιοσδήποτε παίκτης εμπλακεί σε chip-dumping ή επιχειρήσει chip-dumping κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ενδέχεται να αποκλειστεί μόνιμα από τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας της Εταιρείας και ο λογαριασμός του ενδέχεται να κλείσει άμεσα. Εάν η Εταιρεία ενημερωθεί σχετικά με υποψία chip-dumping, ενδέχεται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τερματίσει την πρόσβαση των υπό υποψία παικτών στην Υπηρεσία και/ή να κλείσει τους λογαριασμούς τους και να παρακρατήσει όλα τα χρήματα των συγκεκριμένων λογαριασμών. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως υποχρέωση να αποζημιώσει τον εν λόγω παίκτη για τυχόν κεφάλαια που ενδέχεται να βρίσκονται στον λογαριασμό του τη συγκεκριμένη στιγμή.
Εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι ένας λογαριασμός ή μια ομάδα λογαριασμών λειτουργούν συστηματικά για να κερδίσουν πλεονέκτημα έναντι άλλου παίκτη ΄γ για να προχωρήσουν σε παράνομη ενέργεια έναντι άλλων παικτών ή της Εταιρείας, για παράδειγμα με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πονταρίσματος ή ποντάρισμα ως ομάδα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού ή κλεισίματος όλων των λογαριασμών και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για επιστροφή κεφαλαίων που ενδέχεται να υπήρχαν στον λογαριασμό σας.
Βοηθήματα λογισμικού: Έχετε υπόψη σας ότι σε σχέση με τυχόν παιχνίδια peer-to-peer ή τυχόν άλλα παιχνίδια, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυχόν εργαλεία ή λογισμικό, εκτός από: (i) εργαλεία που σας παρέχουν βασικά στατιστικά παιχνιδιού και πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμα για αρχάριους, όπως ισχύς χεριού και ένδειξη πιθανοτήτων ποτ, (ii) εργαλεία που σας παρέχουν βασικό επίπεδο συμβουλών σχετικά με το παιχνίδι όπως γραφήματα αρχικού χεριού, (iii) λογισμικό παρακολούθησης που υπολογίζει και εμφανίζει στατιστικά εντός του παιχνιδιού που προορίζονται να σας προσφέρουν βοήθεια για οργάνωση των πληροφοριών στις οποίες έχετε ήδη πρόσβαση ως παίκτης στο συγκεκριμένο τραπέζι (εκτός από παιχνίδια Snap), και (iv) εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία σας χωρίς να επηρεάζουν το ίδιο το παιχνίδι ή χωρίς να παρέχουν καμία συμβουλή (για παράδειγμα, βελτιωμένη οθόνη, συντομεύσεις πληκτρολογίου και βελτιωμένη ορατότητα), (από κοινού, τα "Επιτρεπόμενα βοηθήματα"). Για την αποφυγή αμφιβολιών, στην παράγραφο (iv) δεν περιλαμβάνεται κανένα πρόγραμμα ή εξωτερικό βοήθημα, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, σάς επιτρέπει να βρείτε μια θέση σε ένα τραπέζι πόκερ ή σας τοποθετεί αυτόματα σε ένα τραπέζι πόκερ.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού, ρομπότ ή εξωτερικό βοήθημα, τα οποία εμπλουτίζονται με τεχνητή νοημοσύνη ή τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα Επιτρεπόμενων βοηθημάτων (όπως ορίζεται παραπάνω), (ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό). Παραδείγματα τέτοιων μην επιτρεπόμενων εργαλείων, λογισμικού και εξωτερικών βοηθημάτων αποτελούν: (i) εργαλεία και υπηρεσίες που επιτρέπουν οιουδήποτε είδους συμπαιγνία μεταξύ των παικτών, όπως για παράδειγμα εμφάνιση χαρτιών, (ii) εργαλεία που βοηθούν τους παίκτες στην επιλογή παιχνιδιών σύμφωνα με την ταυτότητα του παίκτη, (iii) εργαλεία ή ιστότοποι που αποκαλύπτουν και γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με άλλους παίκτες παρά τη θέλησή τους, όπως στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού και συνολικά κέρδη, (iv) οιοδήποτε είδος εργαλείου το οποίο εκτελεί οιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους οιουδήποτε παίκτη στο τραπέζι, (v) οιοδήποτε εργαλείο ή πρόγραμμα το οποίο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με άλλους παίκτες των τραπεζιών, εν απουσία των άλλων παικτών, (vi) οιοδήποτε εργαλείο ή πρόγραμμα το οποίο παρέχει συμβουλές σε πραγματικό χρόνο βάσει των ενεργειών των άλλων παικτών του τραπεζιού, ή (vii) οιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού ή εξωτερικό βοήθημα το οποίο, κατά την άποψή μας, σας επιτρέπει να βρείτε μια θέση σε ένα τραπέζι πόκερ ή αυτόματα μας τοποθετεί σε ένα τραπέζι πόκερ (συλλογικά "Βοηθήματα λογισμικού"). Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί Πρόγραμμα λογισμικού, διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε κάθε δράση που θεωρούμε κατάλληλη, συμπεριλαμβάνοντας τον άμεσο αποκλεισμό του παραβάτη χρήστη από πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τον τερματισμό του λογαριασμού ενός τέτοιου χρήστη και την κατάσχεση όλων των χρημάτων που τηρούνται σε έναν τέτοιο λογαριασμό.
Κατάχρηση της λειτουργίας "Απόσυρση": Η λειτουργία "Απόσυρση" προορίζεται αποκλειστικά για μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια χρονοβόρων περιόδων παιχνιδιού. Δεν προορίζεται για χρήση ενώ δεν πραγματοποιείται παιχνίδι στο τραπέζι ή για την αναμονή συμμετοχής ή αποχώρησης παικτών από το τραπέζι. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να λάβουμε μέτρα ενάντια σε παίκτες που "αποσύρονται" για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι παίκτες που καταχρώνται κατ' επανάληψη τη λειτουργία "Απόσυρση" ενδέχεται να μη μπορούν να συμμετάσχουν στα παιχνίδια πόκερ μας προσωρινά ή μόνιμα.
Δόλια συμπεριφορά: Σε περίπτωση τυχόν έρευνας που σχετίζεται με υποψία δόλιας συμπεριφορά ως προς το παιχνίδι πόκερ που αφορά τον λογαριασμό σας και τυχόν άλλους παίκτες, θα διερευνήσουμε τυχόν τέτοια δραστηριότητα και θα αναλάβουμε τυχόν δράση που θεωρήσουμε απαραίτητη (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των εν λόγω λογαριασμών και της παρακράτησης τυχόν κεφαλαίων σε αυτούς). Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παράσχουμε λεπτομέρειες ως προς την έρευνα και/ή τα παρακρατηθέντα κεφάλαια ή ως προς το εάν επηρεάστηκε ο λογαριασμός σας καθ' οιονδήποτε τρόπο. Θα συνεργαστούμε με τυχόν αρμόδια αρχή που διερευνά τέτοιου είδους περιστατικά, και θα παρακρατήσουμε τυχόν κεφάλαια, έως ότου λάβουμε αναλυτικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή είτε για την άρση αποκλεισμού των εν λόγω λογαριασμών είτε για την αποδέσμευση τυχόν τμήματος των παρακρατηθέντων κεφαλαίων στους επηρεαζόμενους λογαριασμούς.
Αντιδικίες σχετικά με πληρωμές: Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν και όλων των χρημάτων που οφείλει σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίες και/ή στην Εταιρεία. Τυχόν αξίωση που κάποιος χρήστης της Υπηρεσίας ενδέχεται να έχει για πληρωμή κερδών προς τον ίδιο σε σχέση με χαμένα πονταρίσματα που τοποθετήθηκαν από κάποιον άλλον χρήστη της Υπηρεσίας είναι αξίωση ενάντια στον συγκεκριμένο χρήστη και όχι ενάντια στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν είναι με κανέναν τρόπο υπεύθυνη για την πληρωμή σας εάν κάποιος άλλος χρήστης της Υπηρεσίας αποτύχει να αποπληρώσει τα χρέη του για οποιονδήποτε λόγο, ούτε για την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης ενάντια σε αυτού του είδους τους χρήστες. Όλες οι διενέξεις που εγείρονται μεταξύ χρηστών της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των όσων σχετίζονται με απάτη πληρωμής, δεν είναι ευθύνη της Εταιρείας.
Εάν ο λογαριασμός σας σχετίζεται με απάτη ως προς το πόκερ καθ' οιονδήποτε τρόπο – για παράδειγμα λόγω Chip Dumping, συμπαιγνίας ή λόγω της λήψης παράνομων μεταφορών χρημάτων – ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ακυρωθεί και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων από τον λογαριασμό σας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν αποδείξετε ότι λαμβάνατε κεφάλαια από δόλιους παίκτες χωρίς σκοπιμότητα.
Σε περίπτωση έρευνας για απάτη στο πόκερ, δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να αποδεχτούμε τυχόν επεξήγηση που παρέχεται ως προς τη λήψη ή τη χρήση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Εάν η εν λόγω έρευνα ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός σας ανοίξει εκ νέου, ενδέχεται να επιλέξουμε να αφαιρέσουμε το ποσό που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες από τον λογαριασμό σας.
Μεταφορές χρημάτων – Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο Διαθέσιμα κεφάλαια σε άλλους λογαριασμούς ως προς τα προϊόντα πόκερ μας. Εάν επιλέξετε να στείλετε μεταφορά Διαθέσιμων κεφαλαίων σε οποιονδήποτε λογαριασμό, όταν το ποσό και το όνομα χρήστη του παραλήπτη επιβεβαιωθούν, η μεταφορά δεν είναι αναστρέψιμη και εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια κεφαλαίων που προκαλείται λόγω μεταφοράς χρημάτων σε λανθασμένο λογαριασμό. Ωστόσο, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα αντιστροφής τυχόν μεταφοράς εάν υποπτεύεται ότι είναι δόλια ή σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τυχόν παράνομη δραστηριότητα.
Εάν λάβετε χρήματα στον λογαριασμό σας μέσω Διαθέσιμων κεφαλαίων από λογαριασμούς με ζητήματα ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού του λογαριασμού σας και παρακράτησης τυχόν κεφαλαίων έως ότου επιλυθούν τα ζητήματα ασφάλειας σε όλους τους λογαριασμούς – συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους οποίους είχατε λάβει μεταφορές χρημάτων.
Κανένας παίκτης δεν θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία να λάβει οποιοδήποτε μέτρο ενάντια σε παίκτες για τους οποίους υπάρχει υποψία συνομωσίας, κλεψίματος ή άλλης μορφής απάτης. Η Εταιρεία δεν θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες ή τυχόν μεταγενέστερα αποτελέσματά τους. Έχετε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρημάτων κατά τον στοιχηματισμό μέσω της Υπηρεσίας και ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε τέτοια απώλεια. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας εναπόκειται αποκλειστικά στην προσωπική σας επιλογή, διακριτική ευχέρεια και διακύβευση. Εκτός από τα όσα αναφέρονται παραπάνω, αναφορικά με τις απώλειές σας, δεν θα εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση ενάντια στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες οντότητές της ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη ιδιωτικής ετικέτας ή τους αντίστοιχους διευθυντές, προϊσταμένους ή εργαζομένους τους.


Ζωντανό πόκερ

Για να παίζετε σε τραπέζια ζωντανού βίντεο πόκερ, θα πρέπει να έχετε προσαρτήσει βιντεοκάμερα στον υπολογιστή σας και να κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε τραπέζι με το εικονίδιο webcam στην κύρια αίθουσα πόκερ.
Οι παίκτες που αποσύρονται προσωρινά από το παιχνίδι ζωντανού πόκερ θα διαγράφονται από το τραπέζι για να ελευθερώνονται θέσεις για άλλους παίκτες στη λίστα αναμονής (εάν η λίστα αναμονής δεν είναι άδεια).
Διατηρούμε το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού των παικτών που "παρακολουθούν" τα τραπέζια ζωντανού πόκερ βίντεο και αλλαγής αυτού του αριθμού κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση μας.
Η χρήση των τραπεζιών ζωντανού πόκερ βίντεο από μέρους σας υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:

 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση με σαφές σεξουαλικό ή ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσους ή βωμολοχίας ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο στο τραπέζι.
 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι υβριστική, συκοφαντική, παρενοχλητική ή προσβλητική προς τους άλλους παίκτες ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο στο τραπέζι.
 • Δεν πρέπει να προβαίνετε σε οποιαδήποτε δήλωση που αφορά στην εκμετάλλευση του παιχνιδιού για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την προώθηση εμπορικών ή ιδιωτικών συμφερόντων ή να συμπεριφέρεστε με τέτοιο τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω διατάξεων που σχετίζονται με ανάρμοστες συμπεριφορές στα τραπέζια ζωντανού πόκερ βίντεο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να σας διαγράψει από την αίθουσα πόκερ ή να λάβει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρήσει απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού ή του οριστικού κλεισίματος του λογαριασμού σας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί έπαθλα προσφορών που σχετίζονται με τραπέζια βίντεο πόκερ σε τυχόν συμμετέχοντα που εμφανίζεται να έχει παραβιάσει οποιονδήποτε κανόνα, συμπεριλαμβανομένης της σκόπιμης κάλυψης ή παρεμπόδισης της κάμερας.
Ωστόσο, η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν εικόνες που δημοσιεύονται σε webcam ή για σχόλια των μελών μας επ' αυτού και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν αντιληπτή προσβολή ή ζημία. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις εν λόγω εικόνες και τα σχόλια, ούτε να σας ενημερώνει για τυχόν ενέργειες ενάντια σε ένα μέλος όταν υποβληθεί παράπονο.
Με τη συμμετοχή σας στο τραπέζι του ζωντανού πόκερ βίντεο θα θεωρήσουμε ότι αποδέχεστε να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία το όνομα, τον ήχο, τη φιγούρα και τη χώρα σας για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ κατά την κρίση της χωρίς απαίτηση για τυχόν πληρωμή και με το παρόν παρέχετε στην Εταιρεία το δικαίωμα να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία ενδέχεται να βιντεοσκοπήσει και να φωτογραφίσει τα τραπέζια του πόκερ και να χρησιμοποιεί ζωντανή ροή δεδομένων βίντεο από αυτά στους Ιστοτόπους.
Επιπλέον αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι με τη συμμετοχή σας στο τραπέζι του ζωντανού πόκερ βίντεο, οι άλλοι παίκτες στο τραπέζι θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν και να δημοσιοποιούν την εικόνα και τον ήχο σας χωρίς τον έλεγχο της Εταιρείας και ότι δεν θα προβείτε σε καμία αξίωση ενάντια της Εταιρείας για αυτό το ζήτημα.


Αθλητικό στοίχημα

Διαβάστε προσεκτικά τους "Κανόνες αθλητικού στοιχηματισμού 888sport".

Η Εταιρεία ή η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία εντός του εταιρικού ομίλου 888, αναλόγως της περιπτώσεως, αποτελεί μέλος της European Sports Security Association ("ESSA"), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού ο οποίος επιτηρεί και διερευνά τα μη ομαλά μοτίβα στοιχηματισμού και τις πιθανές περιπτώσεις χειραγώγησης εκδηλώσεων ή αγώνων.  Στα πλαίσια της συμμετοχής της στον εν λόγω οργανισμό, η Εταιρεία ή η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, αναλόγως της περιπτώσεως, συμμετέχει πλήρως στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο αποσκοπεί στην αναγνώριση οιωνδήποτε τέτοιων συμπεριφορών στοιχηματισμού.
Σε περίπτωση λήψης ειδοποίησης από την Εταιρεία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να:
(i) αναστείλει την προσφορά οιασδήποτε εκδηλώσεως ή αγώνα, ή σειράς αυτών, σε οιαδήποτε εκ των αγορών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, και
(ii) καθυστερήσει ή/και να μην προβεί σε πληρωμές για οιαδήποτε εκδήλωση ή αγώνα σε οιαδήποτε εκ των αγορών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται, έως ότου επιβεβαιωθεί η σύννομη πραγματοποίηση της εκδήλωσης ή του αγώνα ή των σειρών εκδηλώσεων ή αγώνων από την αρμόδια αθλητική ένωση μέσω της ESSA.
Περαιτέρω, σε περίπτωση ενεργού χειραγώγησης εκδήλωση ή αγώνα, επιβεβαιωθείσας από την ESSA ως πραγματοποιηθείσας αναφορικά με οιαδήποτε εκδήλωση ή αγώνα ή αναφορικά με σειρές εκδηλώσεων ή αγώνων, ενεργώντας σε συνδυασμό με τα αρμόδια σώματα διοίκησης των εν λόγω αθλημάτων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αναστείλει οιαδήποτε στοιχήματα επί των εν λόγω εκδηλώσεων ή αγώνων, τα οποία έχουν τεθεί είτε από φυσικό πρόσωπο το οποίο θεωρείται από την ESSA ως έχον στην κατοχή του εσωτερική πληροφόρηση ή γνώση σχετικά με το στοίχημα, είτε από οιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά την εύλογη γνώμη της Εταιρείας είναι συνδεδεμένο, ενεργεί από κοινού με ή κατά οιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται με ως ανωτέρω περιγραφόμενο φυσικό πρόσωπο.
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρακρατήσει πληρωμές ή να ακυρώσει οιοδήποτε στοίχημα ή στοιχήματα αναφορικά με εκδήλωση ή αγώνα, εφόσον υφίσταται εύλογη υποψία ή αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι έχουν συμβεί τα ακόλουθα: (i) έχει τεθεί εν αμφιβόλω η σύννομη πραγματοποίηση της εκδήλωσης ή του αγώνα, (ii) έχουν χειραγωγηθεί οι τιμές στοιχηματισμού, ή (iii) έχει πραγματοποιηθεί κάποιου είδους νόθευση του αποτελέσματος ή της εκδήλωσης ή του αγώνα. Στα εν λόγω  αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, το μέγεθος, ο όγκος ή τα μοτίβα των στοιχημάτων που κατατέθηκαν στην Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες εντός του εταιρικού ομίλου 888 σε οιονδήποτε Ιστότοπο υπό την εκμετάλλευση της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Εάν ευλόγως πιστεύουμε ότι έχει διενεργηθεί οιοσδήποτε ύποπτος στοιχηματισμός ή δραστηριότητες στοιχηματισμού στον λογαριασμό σας, η χρήση του εν λόγω λογαριασμού ενδέχεται να ανασταλεί από την Εταιρεία έως την ολοκλήρωση οιασδήποτε σχετικής έρευνας.


Μπόνους

Εάν υποπτευόμαστε εύλογα τι ένα μέλος καταχράται οιοδήποτε από τα μπόνους μας που σχετίζονται με καταθέσεις καθ' οιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να επιλέξουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό και τυχόν σχετιζόμενους λογαριασμούς σε ολόκληρο το φάσμα των Υπηρεσιών μας και να παρακρατήσουμε τυχόν κεφάλαια από αυτούς τους λογαριασμούς. Υποψία κατάχρησης ενδέχεται να βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα καταθέσεων/εξαργυρώσεων/εκ νέου καταθέσεων που σχετίζονται αποκλειστικά με τη λήψη των μπόνους που σχετίζονται με τις καταθέσεις.
Εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι το μέλος καταχράται τους δωρεάν ιστοτόπους και τις προσφορές δωρεάν παιχνιδιών μας, ενδέχεται να επιλέξουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό και τυχόν σχετιζόμενους λογαριασμούς σε ολόκληρο το φάσμα των Υπηρεσιών μας και να παρακρατήσουμε τυχόν κεφάλαια από αυτούς τους λογαριασμούς. Εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι το μέλος καταχράται το πνεύμα των ιστοτόπων δωρεάν παιχνιδιών μας – για παράδειγμα παίζοντας κατ' επανάληψη μόνο σε δωρεάν παιχνίδια ή αγοράζοντας όλα τα εισιτήρια για ένα δωρεάν παιχνίδι, ενδέχεται να επιλέξουμε να κλείσουμε τον λογαριασμό και τυχόν σχετιζόμενους λογαριασμούς σε ολόκληρο το φάσμα των Υπηρεσιών μας και να παρακρατήσουμε τυχόν κεφάλαια από αυτούς τους λογαριασμούς.
Εάν έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε εύλογα ότι ένας λογαριασμός ή μια ομάδα λογαριασμών λειτουργούν συστηματικά – για παράδειγμα με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πονταρίσματος ή ποντάρισμα ως ομάδα, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αποκλεισμού ή κλεισίματος όλων των λογαριασμών και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εσάς για επιστροφή κεφαλαίων που ενδέχεται να υπήρχαν στον λογαριασμό σας


Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος, 2019


ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία & διαφημίσεις. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την πολιτική μας για τα cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.